7.6.07  
   - המזכירות האקדמית

 
 
 

 

אוניברסיטת תל - אביב מברכת

את 283 מקבלי התארים

! ומאחלת להם דרך צלחה