האגודה הישראלית
לבלשנות שימושית

האגודה הישראלית לבלשנות שימושית (איל"ש)

האגודה הישראלית לבלשנות שימושית (איל"ש) נוסדה בשנת תשל"ג (1973), והיא מסונפת לאגודה הבין-לאומית לבלשנות שימושית AILA - International Association of Applied Linguistics.
מטרותיה העיקריות של איל"ש הן: עידוד מחקרים בתחומי הבלשנות השימושית, סיוע בהפצת ידע בתחום זה וקיום קשרים עם ארגונים ארציים ובין-לאומיים המתעניינים בבלשנות שימושית.
באיל"ש כ-500 חברים פעילים ובהם מורים ומרצים במוסדות להשכלה גבוהה, להשכלה תיכונית, להשכלת יסוד, להכשרת מורים, וכן מנהלי אולפנים, בלשנים ומתרגמים. החברים בוחרים מחדש את ממלאי התפקידים באגודה אחת לשלוש שנים.

הרשמה לאגודה

הגישו כעת הצעות לכינוס איל"ש הקרוב

לטופס ההרשמה

על אודות איל"ש

האגודה הישראלית לבלשנות שימושית

על אודות בהרחבה

כינוסים שנתיים

הכינוס המ"ב 2015 של איל"ש יתקיים ב-6.10.2015

קול קורא

חלקת לשון

כתב עת ישראלי לבלשנות עיונית ושימושית

מעבר לגליונות