האגודה הישראלית לבלשנות שימושית
צור קשר


כנס איל"ש, 6 באוקטובר 2015,
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין בירושלים. תכנית הכינוס


חברי הנהלת איל"ש והוועדה המארגנת:
נשיאת כבוד - ד"ר הדסה קנטור, אונ' בר-אילן
נשיאה - פרופ' אלדעה ויצמן, אונ' בר-אילן
יו"ר - ד"ר גילה שילה, המכללה האקדמית בית ברל
מזכירת איל"ש - ד"ר פנינה שוקרון נגר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
גזבר - ד"ר ליאור לקס, אוניברסיטת בר-אילן ואורנים המכללה האקדמית לחינוך