היחידה למחקר התרבות

(תוכנית הלימודים לתואר השני)

ידיעון השיעורים

 

טופס רישום לקורסים; הסברים על הלימודים לתלמידים חדשים

 

לוח השיעורים לשנת תשע"ד (20132014)

 

(טבלה לפי ימים ושעות)

[הרשימה אינה סופית ועשויים לחול בה שינויים]

 

סמסטר ב'

סמסטר א'

 

רשימת השיעורים לשנת תשע"ד (20132014)

[הרשימה אינה סופית ועשויים לחול שינויים]

 

סמסטר ב'

סמסטר א'

 

לרשימת הקורסים בידיעון הפקולטה

 

 

 

לוח השיעורים לשנת תשע"ג (20122013)

 

(טבלה לפי ימים ושעות)

 

סמסטר ב'

סמסטר א'

 

רשימת השיעורים לשנת תשע"ג (20122013)

 

סמסטר ב'

סמסטר א'

 

לרשימת הקורסים בידיעון הפקולטה

 

לרשימת הקורסים תשנ"חתשע"ב