היחידה למחקר התרבות

בשיתוף עם ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר

English

המעבדה לזהות ופעילות סביבתית-חברתית

 

המעבדה לזהות ופעילות סביבתית-חברתית: תיאור ומטרות

זהות ופעילות סביבתית-חברתית – סמינר מחקר

 

מחקרים במסגרת המעבדה

)עבודות גמר ועבודות דוקטור(

פרסומים ומאמרים

סלע-שפי, רקפת ונועם זרדז 2015. "למה אנחנו סביבתיים ולמה לא? על הזיקה בין תרבות וזהות לבין פעולה סביבתיתההקשר הישראלי".

ספרייה: טקסטים לקריאה

 

נועם זרדז ורקפת סלע-שפי, 2017. "הטמעת החינוך הסביבתי בבתי הספר ושאלת יישומה של אידיאולוגית הצדק סביבתי - נקודת המבט של עובדי ההוראה".

ראש המעבדה: פרופ' רקפת סלע-שפי

Description: StatCounter - Free Web Tracker and Counter