היחידה למחקר התרבות

המעבדה לפסיכו-תרבות

 

המעבדה לפסיכו-תרבות עוסקת ברכיבים הפסיכולוגיים של התרבות, ובאילוצים התרבותיים של ההתנהגות האינדיבידואלית והקבוצתית בתחום הרגשות.

 

תלמידי היחידה במסלול המחקרי (המבקשים לכתוב עבודת-גמר), המעוניינים לבצע מחקר במסגרת המעבדה יפנו אל מתאם המעבדה.

 

 

מנהלת המעבדה: פרופ' רקפת סלע-שפי

מתאם המעבדה: מר רותם לשם

 

 

─◄ לארכיון הדיונים של המעבדה לפסיכואנליזה ומחקר התרבות (תש"עתשע"ג)