שותפים

הגן למחקר זואולוגי מהווה מוקד לשיתופי פעולה עם עמיתינו במרכזים אקדמיים אחרים בארץ ובחו"ל. רב החוקרים בגן נמנים עם חברי החברה הישראלית לזואולוגיה. פעילות שמירת הטבע בגן לא הייתה יכולה להתקיים ללא שיתוף פעולה הדוק עם רשות הטבע והגנים ועם החברה להגנת הטבע וגופים נלווים לה כגון המרכז הבין לאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון ומרכז הצפרות הישראלי.

באמצעות קמפוס טבע מתקיימת בגן פעילות חינוכית עבור תלמידים ומורים במערכת החינוך, והכשרת סגלים והשתלמויות עבור גופים כגון הקרן הקיימת לישראל, החברה להגנת הטבע, ורשות הטבע והגנים. פעילות זאת מתבצעת בשיתוף פעולה עם הגנים הבוטנים ועם המוזיאון הזואולוגי של אוניברסיטת תל-אביב.

הגן חב תודה מיוחדת לאגודת ידידי האוניברסיטה בקנדה ומר א. מאיר סיגלס שעמד בראשה, ולפרופ' לורנס בסנר ורעייתו טרי שהיו מהתומכים המרכזיים של הגן הזואולוגי במשך שנים ותרמו להקמת מבנה המעבדות והמחקר שבגן. חברת החשמל מבצעת עימנו לאחרונה מפעלי חינוך משותפים, ובכלל זה את פרויקט בשידור חי מהגן הזואולוגי שמוקם יחד עם חברת מוקד אמון אמנור-קיסריה ומאפשר לעקוב ולצפות על בעלי החיים שבגן דרך רשת האינטרנט.


סגל הגן
הוראה
שמירת טבע
מחקר
היסטוריה
בשידור חי
גלריה
סיור וירטואלי
קמפוס טבע
שותפים
קישורים
תיאום ביקורים