שמירת הטבע

פרופ' מנדלסון, מאבות שמירת הטבע בישראל, הקים בגן הזואולוגי גרעיני רבייה למיני בעלי חיים הנמצאים בסכנת הכחדה, בעיקר עופות דורסים, כגון: עזנית הנגב, נשר, עיטם לבן זנב ומינים שונים של בזים.כיום משמש הגן הזואולוגי, בשיתוף החברה להגנת הטבע ורשות שמורות הטבע, כמוקד לפעילות בנושא שמירת הטבע. בגן נערכים מחקרים שבהם נחקרות דרכי הרבייה של מינים רבים, כאשר המטרה היא לשמור בשבי גרעיני רבייה ולשחרר לטבע, במידת האפשר, פרטים שנולדו בגן הזואולוגי.הפרוייקטים של שמירת טבע הם פרוייקטים ארוכי טווח מטבעם, מכיוון שמשך החיים של בעלי החיים המעורבים בהם הוא ארוך. אולם כיום, אחרי למעלה מעשרים שנה,נושאים חלק מהפרוייקטים פירות: עיטמים שמתרבים בחולה, בזי צוקים שמתרבים באזור חדרה חדרה ונשרים שמתרבים בכרמל .סגל הגן
הוראה
שמירת טבע
מחקר
היסטוריה
בשידור חי
גלריה
סיור וירטואלי
קמפוס טבע
שותפים
קישורים
תיאום ביקורים