פרופ. אורי אשרי
מחלקה: נוירוביוכימיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
מנגנונים תאיים ומולקולריים של שחרור נוירוטרנסמיטורים
יצירת סנפסות
מודולציה סנפטית
נושאים לעבודות פרויקט
מעורבות חלבון ה- TOMOSYN בשחרור טרנסמיטורם
סימולציות של תהיך השחרור ומבנה חלבנים
מעורבות החלבון doc2b באיחוי שלפוחיות סופטיות
השפעת חלבונים ספציפיים על יצירת סינפסות
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
חקר המנגנון המולקולרי והתאי של שחרור נוירוטרנסמיטורים
הבנת התהליכים המולקולריים המעורבים ביצירת סינפות
הבנת התהליכים המולקולריים המעורבים במודולציה סינפטית [תהליכי למידה וזיכרון]
המחקר מבוסס על שיטות אלקטרופיזיולוגיות, מיקרוסקופיה פלואורוצנטית, סימולציות מחשב ושיטות מולקולריות
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב