הדף שהגעת אליו אינו קיים בידיעון, לחזרה לתפריט הראשי