פרופ. יואב גוטהילף
מחלקה: נוירוביולוגיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
נושאים שונים באנדוקרינולוגיה
נושאים שונים בתפקוד השעון הביולוגי היממתי
נושאים לעבודות פרויקט
העברה והתמרת מידע פוטי למערכת השעון הביולוגי
התפתחות המערכת הניוראנדוקרינית המבקרת רבייה
המנגנון המולקולרי של השעון הביולוגי
התפתחות פונקציונאלית של השעון הביולוגי כיממתי
נושאים לעבודות מחקר לתארים מתקדמים
המנגנון המולקולרי של השעון הביולוגי היממתי בבלוטת האצטרובל בדגים
העברה והתמרה של מידע פוטי למערכת השעון הביולוגי בדגים
התפתחות פונקציונלית של השעון הביולוגי היממתי בדגים
התפתחות המערכת הניורואנדוקרינית המבקרת רבייה בדגים
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב