פיזיולוגיה של הצמח (0455.2527)
Plant Physiology
• הקדמה - ייחודיותו של הצמח
• פוטוסינטזה כמאפיינת את התא הצמחי
• התמרת אור לאנרגיה כימית , פוטואינהיביציה
• קיבוע פחמן ופוטורספירציה
מנגנוני בקרה בראקציות האור ובקבוע פחמן
• קליטת מים ומינרלים
• עקת מלח ומנגנוני עמידות למליחות (גנים מעורבים והנדסה גנטית)
• מנגנון תנועת המים בצמח השלם (Cohesion-Tension Theory)
• תגובת הצמח למתכות כבדות, צמחים צוברי מתכות, ביוטכנולוגיה סביבתית
• בקרת פיוניות בתגובה לאותות סביבתיים, ואיתות בתאי צמחים
• טרנסלוקציה של מוטמעים ויחסי מקור (SOURCE) - מבלע (SINK)
• הורמונים צמחיים ותהליכי צמיחה
• בקרת התמיינות
• בקרת התפתחות
• תגובות לעקה
• בקרת גידול והתפתחות העובר והנבט
• הזדקנות ואפופטוזה
• אינטראקציות בין פתוגנים וצמחים
• תגובות הצמח לעקות אביוטיות
• סיכום - לאן מועדות פנינו
הרכב ציון:
בחינה סופית 100%
מטלת סיום: בחינה בכתב