פרופ. נאוה זיסאפל
מחלקה: נוירוביוכימיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות פרויקט
מיפוי תפקודי של איזורי מוח הקשורים לפעילות השעון הביולוגי
ברור מנגנונים מולקולריים המעורבים בתהליך השינה
ברור מנגנונים מולקולריים המעורבים במות תאי מוח השדרה במחלת קנדי והשפעת מלטונין עליהם.
נושאים לעבודות מחקר לתואר שני
שעונים ביולוגיים במוח – זיהוי אתרי פעולה באמצעות הדמיה בתהודה מגנטית פונקציונלית
הבסיס המולקולרי של פעולת מלטונין במוח ובתאים מבודדים
מחלות נאורודגנרטיים של עצבים מוטוריים: מודלים תאיים ומחקר פרמקולוגי ומולקולרי
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב