פרופ. ארי ברזילי
מחלקה: נוירוביוכימיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
גישה מולקולרית לחקר למידה וזכרון בחסרי חוליות ובעלי חוליות
המנגנון המולקולרי של מוות תאי מתוכנת בתאי עצב.
מוות תאי מתוכנת והקשר שלו למחלות עצבים ניווניות.
נושאים לעבודות פרויקט
חקר המנגנון המולקולרי של המוות התאי המתוכנת בתאי עצב
חקר המנגנון המולקולרי של נוירודגנרציה/רבנרציה של העצב האופטי
נושאים לעבודות מחקר לתואר שני
חקר מנגנונים מולקולריים ותאיים המתרחשים בתאי עצב והמשתתפים באתיולוגיה של מחלות עצבים ניווניות
חקר המנגנונים המובילים לניוון עצבי במחלת Ataxia-telangiectasia
פיתוח גישות טיפוליות למחלות עצבים ניווניות
פתוח גישות חדשניות להשתלות עיניים
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב