פרופ. יואב הניס
מחלקה: נוירוביוכימיה | לאתר הבית של המרצה לאתר הבית של המרצה
* לכתובת המרצה לחץ \ ליחצי 'לאתר הבית של המרצה'
נושאים לעבודות סמינריוניות
מנגנוני הפנמה ומיחזור של רצפטורים ממברנליים ותפקידם הביולוגי
השפעת חלבוני Ras מסרטנים על עיכוב גידול בהשראת TGF-b
מערכת הרצפטורים ל- TRANSFORMING GROWTH FACTOR B ופעילותם בתאי עיכוב גידול ומניעת סרטן
מדידות ביופיזיקליות של האסוציאציה של חלבוני RAS עם הממברנה בתאים חיים
נושאים לעבודות פרויקט
שילוב ביולוגיה מולקולרית וביופיזיקה לחקירת אינטראקציות בין רצפטורים ממברנליים
מנגנון הפעולה של עיכוב גידול תאים ומניעת סרטן ע"י הרצפטורים ל- TRANSFORMING GROWTH FACTOR B
אנדוציטוזה (הפנמה) באמצעות רצפטורים
עיגון חלבוני Ras בממברנת התא ותפקידו בהעברת אותות ובגרימת סרטן
נושאים לעבודות מחקר לתואר שני
המנגנונים המובילים לעיכוב גידול תאים ולפעילות האנטי-סרטנית של הרצפטורים ל- TGF-b (Transforming growth factor b)
מנגנון הפרת העברת האותות של TGF-b ע"י חלבוני Ras אונקוגניים ותרומתו להתפתחות סרטן
מחקר ביופיזיקלי של האינטראקציות והעיגון של חלבוניSrc Ras, ו- Rac נורמליים ואונקוגניים עם ממברנת התא ותפקידן בהתפתחות ממאירויות
אינטראקציות של רצפטורים וחלבונים המעורבים בהעברת אותות עם Lipid rafts ו- coated pits ותפקידן בהולכת אותות בתא
קורסים שמרצה זו \ זה מעביר\ה
משוב