• רוצה להופיע בסיקור מיוחד באתר הפקולטה?
  • קורים אצלכם במעבדה דברים שנרצה לשמוע עליהם?
  • יש לכם הצעות ישימות לשלום כלל עולמי?
  • יש לכם תקציב עודף במחלקה?
    כתבו לנו , או לכו על בטוח ושמרו את המידע לעצמכם.