ניהול וארגון פריטי מידע

סידור פריטי המידע בתיקיות

רצוי לארגן את פריטי המידע ע"י יצירת תיקיות, ולהעביר אליהן את פריטי המידע שייבאתם.
ניתן ליצור תיקיות לקבוצות של פריטי מידע לפי נושא, פרויקט או כל מטרה אחרת. אין הגבלה לגבי מספר התיקיות שניתן ליצור.

פריטי המידע שייבאתם מועברים באופן אוטומטי לתיקיית Last Imported Folder.
לצד כל פריט יופיע שם התיקייה, בו הוא נמצא.

יצירת תיקיות

■  יש ללחוץ על לשונית New Folder  ולרשום את שם התיקייה.  
פריטי המידע האחרונים שיובאו וטרם הוכנסו לתיקייה ספציפית, ייכנסו אוטומטית לתיקייה Last Imported Folder 


ארגון פריטי המידע בתיקיות

ניתן לשייך פריטי מידע ליותר מתיקייה אחת.
מתוך רשימת הפריטים, ניתן לסמן פריטים מסוימים או את כולם ולשייך אותם לתיקייה הרצויה.
להצגת רשימת התיקיות יש ללחוץ על הצלמית (נמצא תחת לשונית Folders)

עריכה

ישנה אפשרות לערוך פריטי מידע קיימים באמצעות הצלמית edit
את העריכה ניתן לבצע לגבי פריט בודד או רשימה שלמה.
ניתן להוסיף שדות, הערות אישיות, להוסיף ולגרוע פרטים.

תצוגת פריטי המידע

ישנן מספר אפשרויות להצגת רשימת פריטי המידע.

Standart Viewמחבר, כותר, שנה 
Full View - כולל כל השדות
One Line/Cite View
רשימת פריטי המידע מוצגת בתצוגה מקוצרת Standart View כברירת מחדל.

על מנת לשנות את התצוגה:
לפריט בודד - יש ללחוץ על זכוכית מגדלת
לכל הפריטים - יש לבחור בתצוגה הרצויה בתיבת Change View

סידור פריטי המידע

ניתן לשנות את האופן בו מוצגים הפריטים על המסך בתיבת Sort by
מהתפריט הנגלל יש לבחור באחת מהאפשרויות : מחבר, כותר, שנה ועוד.

 

איתור רשומות כפולות

ניתן לאתר ולמחוק פריטי מידע כפולים הנמצאים בתיקיות שונות בשתי דרכים.

Exact Match לאיתור מדויק של הרשומות הכפולות מהשדות: מחבר, כותר ושנת פירסום.
Close Match  מאפשר לאתר כפילויות, גם כשיש טעויות קטנות במידע.
למחיקת פריט/י המידע הכפולים יש לסמנם וללחוץ על הצלמית .
מומלץ להכניס את פריטי המידע לתיקייה מיוחדת, ומשם לבצע את המחיקה.