רשימת תפוצה של משתמשי  RefWorks
tau-lib-RefWorks

tau-lib-refworks היא רשימת התפוצה של התוכנה הביבליוגרפית RefWorks.
רשימה זו נגישה לסגל ולסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב.
חברי סגל וסטודנטים המעונינים לנהל רב שיח בנושאים הקשורים ל- RefWorks הספרייה, יכולים להצטרף לרשימת התפוצה ע"י משלוח דואר אלקטרוני ל- listserv@listserv.tau.ac.il וכתיבת שורה אחת בגוף המכתב:
"שם משפחה שם פרטי Subscribe tau-lib-refworks"

אפשר לעזוב את רשימת התפוצה בכל עת ע"י שליחת פקודת Unsubscribe tau-lib-RefWorks לאותה כתובת.
כדי להצטרף או לעזוב את tau-lib-refworks אפשר גם להשתמש בטופס אלקטרוני
יש אפשרות לחפש בארכיון של tau-lib-refworks
לקבלת פרטים נוספים פנה ל-yaffaa@tauex.tau.ac.il