ייצוא פריטי מידע מ- Google Scholar ל- RefWorks

ניתן להעביר פריטי מידע מ- Google Scholar ישירות לחשבון האישי ב- RefWorks
לשם כך יש צורך לבצע מספר שינויים בהעדפות/ Preferences

 יש ללחוץ על הקישור העדפות Scholar Preferences/Scholar


יש לבחור ב- מנהל ביבליוגרפיה /Bibliography Manager  (בתחתית המסך),   מתוך תפריט האפשרויות ב-  RefWorks

 יש ללחוץ על Save Preferences

 על מנת להעביר פריטי מידע:

יש לבצע את החיפוש ב-Google Scholar
תחת כל רשומה בתוצאות החיפוש יופיע הקישור: Import into RefWorks. לחיצה על הקישור תפתח את דף הכניסה ל- RefWorks במידה והתוכנה אינה פתוחה.


לאחר הכניסה תועברו אוטומטית לדף Import References.
הרשומה תישמר בתיקייה Last Imported Folder. מכאן ניתן לערוך ולהעביר את הפריטים לתיקיות אחרות.

לתשומת לבכם !
ניתן להעביר בכל פעם רק רשומה אחת
על מנת שתתאפשר גישה לטקסטים מלאים יש להתחבר מן הקמפוס או להתקין ע"ג המחשב את הגדרות הגישה מרחוק