ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

סילבוס מגדר ודת

(קורס מספר 06974065)

סמינר

ד"ר ציפי קויפמן

מגדר ודת- תיאולוגיה, פרקטיקה ופרשנות

ד"ר ציפי קויפמן

כיצד מאתגרת הביקורת הפמיניסטית-מגדרית את הדת? אילו אסטרטגיות ננקטות בסוגיית מגדר ודת בהקשרים דתיים וקהילתיים שונים? הסמינר יעסוק במספר היבטים של הביקורת הפמיניסטית-מגדרית של הדת, ובביטוייה בדתות שונות: א. ההיבט הסוציולוגי-מעשי: מעמדן של נשים בדת, חובותיהן וזכויותיהן, נגישותן לידע ולעמדות סמכות, מקומן בריטואל;
ב. ההיבט התיאולוגי: ביקורת המונותיאיזם כמושתת על תפיסת העולם והחוויה הגבריים (דמות האל הגברית- שליט יחיד, נבדל, סמכותי, מעורר יראה וכד') והשפעתה על עיצוב התודעה הדתית ועל ההיררכיה החברתית (הגבר כשליט יחיד במבנה המשפחתי הפטריארכאלי); ג. ההיבט הטקסטואלי: נוכחותן/העדרן של נשים בטקסטים הקנוניים, ואופן ייצוגן בטקסטים אלו (תפקידים מגדריים, סימבוליקה מגדרית, אמירות מיזוגניות ישירות או עקיפות). נתוודע אל התגובה השמרנית לביקורת המגדרית המאשרת את המצב הקיים בשלל דרכים. נעיין בהצעות שונות להתמודדות עם מעמדה של האישה כ'אחר' בדת: פיתוח כלים פרשניים ביחס לטקסטים הקנוניים (זיהוי קולות נשיים, קריאות מהשוליים, קריאות חתרניות); פיתוח שפות תיאולוגיות חלופיות המדגישות ממדים של אלוהות אימננטית,
רב-גונית, תהליכית, הקוראות לקשר אינטימי עם האלוהות וכד'; אקטיביזם של נשים דתיות בהקשרים תרבותיים שונים; ייסוד מגמות דתיות אלטרנטיביות מחוץ לדתות ההיסטוריות.

בבליוגרפיה

1) מבוא –פמיניזם
אורית קמיר, פמיניזם, זכויות ומשפט, תל אביב: משרד הביטחון- ההוצאה לאור, תשס"ב, עמ' 17-48
Imelda Whelehan, Modern Feminist Thought: From the Second Wave to 'Post-Feminism', Edinburgh: Edinburgh University Press, 1995, pp. 1-21

תמר רוס, ארמון התורה ממעל לה: על אורתודוכסיה ופמיניזם, תרגמה: רותי בר-אילן, תל אביב: עלמא ועם עובד, תשס"ז, עמ' 33-46

2) פמיניזם ודת- מיפוי ראשוני
Rita M. Gross, Feminism and Religion: an Introduction, Boston: Beacon Press, 1996, pp. 9-23
Tova Hartman, Feminism Encounters Traditional Judaism: Resistance and Accommodation, Waltham, Mass.: Brandeis University Press, 2007, pp. 21-43

Leila Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, New Haven and London: Yale University Press, 1992, pp. 235-248

3) המאה ה19- אליזבת קאדי סטנטון
Elizabeth Cady Stanton, “Has Christianity Benefitted Women?” in North American Review 342 (1885), pp. 389-399
Elizabeth Cady Stanton (ed), The Woman's Bible, Foreword by Maureen Fitzgerald, Boston: Northeastern University Press, 1993 (New York 1895), pp. 7-22, 64-65
4) ביקורת המיתוסים- סימון דה בובואר
סימון דה בובואר, המין השני, כרך ראשון: העובדות והמיתוסים, תרגמה: שרון פרמינגר, תל אביב: בבל, 2007, עמ' 9-27, 205-255
5) התגובה השמרנית
הראי"ה קוק, עולת ראי"ה, כרך א, ירושלים: מוסד הרב קוק, תשמ"ה, עמ' עא- עב.
דוד אוירבך, הליכות ביתה, ירושלים: שערי זיו, תשמ"ג, עמ' 44-48
דינה הכהן, בדרך יהודית: פרקים בענייני מוסר במשפחה ובחברה, ירושלים: הוצאת המשפחה, תשס"ט
Daphne Hampson, Theology and Feminism, Oxford: Blackwell Press, 1990, pp. 12-22

6) ביקורת ליברלית

Rachel Adler, "the Jew Who Wasn't There: Halakhah and the Jewish Woman", in: On Being a Jewish Feminist: A Reader, edited and with introductions by: Susannah Heschel, New York: Schocken Books, 1983, pp. 12-18

סינתיה אוזיק, "הערות לשם מציאת השאלה הנכונה", בתוך: הפנינה- האישה היהודית בחברה, במשפחה ובחינוך: ספר זכרון לפנינה רפל, עורך: דב רפל, ירושלים: בני חמד, תשמ"ט, עמ' 127-152

7) מעבר מסוציולוגיה לתיאולוגיה

Judith Plaskow, "The Right Question is Theological", in: On Being a Jewish Feminist: A Reader, edited and with introductions by: Susannah Heschel, New York: Schocken Books, 1983, pp. 223-233

Rita M. Gross," steps toward feminine imagery of deity in jewish theology", in: On Being a Jewish Feminist: A Reader, edited and with introductions by: Susannah Heschel, New York: Schocken Books, 1983, pp. 234-247

8) תיאולוגיה: פוסט-נצרות

אליס ווקר, הצבע ארגמן, תרגמה: שלומית קדם, תל אביב: לדורי, תשמ"ו
Mary Daly, Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women's Liberation, Boston: Beacon Press, 1973, pp. 13-43

Daphne Hampson, After Christianity, London: SCM Press, 2002 (1996), pp. 119-168

9) תיאולוגיה פנים דתית

Rosemary Radford Ruether, "Sexism and God-Language", in: Weaving the visions: new patterns in feminist spirituality, Judith Plaskow and Carol C. Crist (eds.), San Francisco: HarperSanFrancisco, 1989, pp. 151-162
Judith Plaskow, "Jewish Theology in Feminist Perspective", in: Feminist Perspectives on Jewish Studies, Lynn Davidman and Shelly Tenenbaum (eds.), New Haven: Yale University Press, 1994, pp. 62-84

תמר רוס, ארמון התורה ממעל לה: על אורתודוכסיה ופמיניזם, תרגמה: רותי בר-אילן, תל אביב: עלמא ועם עובד, תשס"ז, עמ' 322-367

10) פרשנות

Judith S. Antonelli, In the Image of God: A Feminist Commentary on the Torah, Northvale-London 1997, introduction, pp. xxi-xl
Sandra M. Schneiders, The Revelatory Text: Interpreting the New Testament as Sacred Scripture, Collegeville: The Liturgical Press, 1999, pp. 180-197
דניאל בויארין, הבשר שברוח: שיח המיניות בתלמוד, תרגם: עדי אופיר, תל אביב: עם עובד, תשנ"ט, עמ' 11-32, 83-110, 221-239

11) ליטורגיקה

Marcia Falk, The Book of Blessings, new Jewish prayers for daily life, the Sabbath and the new moon festival, San Francisco: HarperSanFrancisco, 1996, pp. xvi-xx, 25-27, 417-422

תמר רוס, 'העוד מסוגלות אנו להתפלל לאבינו שבשמים?', בתוך: נחם אילן (עורך), עין טובה: דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל- ספר יובל למלאת עי"ן שנים לטובה אילן, הקיבוץ המאוחד ונאמני תורה ועבודה, תל אביב תשנ"ט, עמ' 264-277

12) הרחבת הקנון- מדרשי נשים

Rosemary Radford Ruether, Sexism and God-Talk: Toward A Feminist Theology, Boston: Beacon Press, 1983, pp. 1-11
נחמה וינגרטן-מינץ ותמר ביאלה (עורכות), דרשוני: מדרשי נשים, תל אביב, משכל, 2009


בביליוגרפיה נוספת

Judith Plaskow, Standing Again at Sinai: Judaism From a Feminist Perspective, San Francisco: HarperSanFrancisco, 1990

Phyllis trible, "Depatriarchalizing in Biblical Interpretation", in: The Jewish Woman: New Perspectives, ed. Elizabeth Koltun , New York: Schocken Books, 1976, 217-240

Rachel Adler, Engendering Judaism: an Inclusive Theology and Ethics, Boston: Beacon Press, 1999

Jenny Kien, Reinstating the Divine Woman in Judaism, Fla.: Universal Publishers, 2000


דרישות קדם:

הערות:

בחינות

  • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
    בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג
  • תאריך הגשת העבודה לסיום הקורס מפורסם בלוח הבחינות של החוג.
    בקורסים בהם לא פורסם תאריך , יש להתעדכן במזכירות החוג

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer