ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

היחידה להוראת שפות

היחידה להוראת שפות

רישום לקורסי אנגלית ושפות אחרות

לתלמידי כל הפקולטות סמסטר א' תש"ע

רמה

זכאים לרישום

מחיר בש"ח

סדרי רישום

  

חתך פסיכומטרי

פקולטה

תלמידים

חיצוניים

  

ב'

ג'

בסיסי 1

בסיסי 2

77-64

84-78

94-85

99-95

כל הפקולטות

-.1,876

-.3,500

בתאריכים: 21.9.09-22.9.09

בבניין ווב חדר 202

בשעות: 09:00-12:00

ו- 13:00-14:00

התשלום: בכרטיס אשראי.

 

בינוני

119-100

כל הפקולטות מלבד החוג

להפרעות בתקשורת (הרישום לחוג זה יתקיים במקביל לימי הייעוץ בחוג)

-.938

-.1,750

בתאריכים: 15.9.09-12.10.09

בשעות: 08:00-22:00.

וב- 13.10.09 עד לשעה 16:00.

באמצעות אתר האינטרנט:

http://www.tau.ac.il/

 

בפונקציה: רישום לקורסים

 

בעת הרישום יש להקיש

מס' זהות וסיסמה.

 

מתקדמים

133-120

- " -

כלול בשכר לימוד

-.1,750

- " -

שפות אחרות

 

רישום לכל השפות בתאריכים: 15.9.09-13.10.09

כתובת האתר באינטרנט     www.tau.ac.il.

הקורסים כרוכים בתשלום עבור תלמידים שאינם חייבים בשפה זרה נוספת.

רישום לאנגלית לתלמידי תארים מתקדמים יתקיים ביחידה בימים א' – ה בשעות 12:00-10:00 וביום ג' בשעות 15:00-13:00  במקביל לימי הייעוץ בחוגים.

רישום מאוחר, שינויים וביטולים לקורסי אנגלית יתקיימו בתאריכים: 18.10.09 עד 29.10.09, בבניין ווב קומה ב' חדר 202, שעות: 9:00-12:00 ו- 14:00-15:00. ביטולים לקורסי שפות אחרות עד ליום 12.11.09. יש לבטל באמצעות טופס ביטול שנמצא ליד תיבת השירות של היחידה בבניין "ווב" מול חדר 203

לשיעור הראשון בסמסטר, על הסטודנט לרכוש את החוברת המתאימה לקורס אליו נרשם, לרמות: ב', ג' ובסיסי בחנות "דיונון" ולרמות: "בינוני" ו"מתקדמים" בחנות "ספרות זולה". חוברות בשפות אחרות ניתן לרכוש רק לאחר השיעור הראשון.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer