הפקולטה למדעי הרוח - ידיעון תשס"ז

מוסדות בית הספר

מעודכן ליום שלישי, 10 ביולי 2007
מוסדות בית הספר

ראש ביה"ס                                                           - פרופ' דינה פורת

מזכירת ביה"ס                                                     - שרה ורד

מזכירת ראש ביה"ס                                            - מירב יוגב

מועצת ביה"ס                                                       - כל חברי הסגל מדרגת מרצה ומעלה

 

הוועדה לפרסומים מדעיים

פרופ' דינה פורת (יו"ר)

פרופ' מיכל אורון

פרופ' אלחנן ריינר

פרופ' משה פלורנטין

ד"ר שלמה בונימוביץ

ד"ר רונית מרוז

 

הוועדה לתלמידי מחקר לתואר שלישי

פרופ' דינה פורת (יו"ר)

פרופ' מיכל אורון

ד"ר שלום רצבי

ד"ר חיים כהן

פרופ' ז'אק יקר

פרופ' יעקב שביט

ד"ר יורם יעקובסון

 

ועדת מינויים - ועדת המינויים של ביה"ס היא אחת מארבע ועדות המינויים של הפקולטה

 

ועדת המלגות

פרופ' דינה פורת (יו"ר)

ד"ר מנחם לורברבוים

ד"ר תמר סוברן

ד"ר ורד נעם

 

ועדת ההוראה של תכנית מוסמך במדעי היהדות

פרופ' דינה פורת (יו"ר)

ד"ר חיים כהן – מרכז התכנית

ד"ר תמר סוברן

ד"ר שמחה גולדין

 

 

פרטים נוספים על בית הספר ופעולותיו, כולל רשימת פרסומים ועבודות דוקטור ניתן למצוא באתר  בית הספר: Http://www.tau.ac.il/humanities/jewishstudies/

מזכירות ביה"ס: בניין רוזנברג, חדר 304 טל': 6409275, 6409467 פקס: 6407031