קורסי החוג להיסטוריה כללית בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

היסטוריה כללית-תואר ראשון

קורסי מערך לימודי ההיסטוריה (מסגרת 555)

סמסטר א'

קורס משותף - חובה

קורסי בחירה

סמסטר ב'

קורס משותף - חובה

קורסי בחירה

שיעורים (מסגרת 120)

סמסטר א'

סמסטר ב'

שיעורי מבוא (מסגרת 124)

סמסטר א'

סמסטר ב'

העת העתיקה

תרגילים (מסגרת 121)

סמינרים (מסגרת 122)

ימי הביניים

תרגילים (מסגרת 121)

סמינרים (מסגרת 122)

העת החדשה המוקדמת

תרגילים (מסגרת 121)

סמינרים (מסגרת 122)

העת החדשה

תרגילים (מסגרת 121)

המאה ה-19

המאה ה-20

ארה"ב

אמל"ט

סמינרים (מסגרת 122)

סמסטר א'

סמסטר ב'

היסטוריה כללית-תואר שני

העת העתיקה

ימי הביניים

העת החדשה המוקדמת

אירופה בעת החדשה

אמריקות

היסטוריה צבאית דיפלומטית

היסטוריה כללית-דוקטורנטים

היסטוריה כללית-תואר ראשון
קורסי מערך לימודי ההיסטוריה (מסגרת 555)
סמסטר א'
קורס משותף - חובה
0621.5500.01היסטוריונים ומחשבה היסטורית בעת החדשה
פרופ' איימי סינגר,
פרופ' יוסף מאלי ,
פרופ' יעקב שביט
סמ' א'שיעורב'18-16גילמן144
קורסי בחירה
0677.1095.01פרקים בתולדות היהודים בעת החדשה המוקדמת א'
פרופ' אלחנן ריינרסמ' א'שיעורד'14-12גילמן326
0677.1079.01זרמים בתנועה הלאומית היהודית בזמן החדש
פרופ' יוסף גורני סמ' א'שיעורא'12-10גילמן282
0677.1097.01מהלכי מלחמת העולם השנייה והשפעתם על "הפתרון הסופי" 1942-1939
פרופ' דינה פורתסמ' א'שיעורב'14-12ווב001
0677.1099.01תולדות היהודים בארה"ב 1900-1654
פרופ' רוברט רוקאוויסמ' א'שיעורב'12-10רוזנברג002
0622.1001.01מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
פרופ' אשר ססרסמ' א'שיעורד'18-16גילמן144
0622.1002.01מבוא לתולדות הערבים והאסלאם
ד"ר מירי שפרסמ' א'שיעורב'12-10גילמן223
0622.1003.01מבוא לדת ולתרבות האסלאם
ד"ר לאה קינברגסמ' א'שיעורד'14-12גילמן223
סמסטר ב'
קורס משותף - חובה
0622.5500.01יהודים וערבים-צמתי הכרעה ונקודות מפנה בעת החדישה
פרופ' אייל זיסר,
פרופ' יעקב שביט
סמ' ב'שיעורג'18-16גילמן144
קורסי בחירה
0677.1090.01תולדות יהודי ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (1099-634)
ד"ר יורם ארדרסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן280
0677.1096.01פרקים בתולדות היהודים בעת החדשה המוקדמת ב'
פרופ' אלחנן ריינרסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן326
0677.1100.01תולדות היהודים בארה"ב 2000-1900
פרופ' רוברט רוקאוויסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן281
0622.1001.02מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
פרופ' חגי ארליךסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן144
0622.1004.01מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
פרופ' איימי סינגרסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן326
שיעורים (מסגרת 120)
סמסטר א'
0621.1187.01מבוא להיסטוריה של מגדר ונשים 1700-2006
פרופ' בלהה מלמןסמ' א'שיעורא'12-10גילמן144
0621.1095.01"אישה לכל עת" רעיות, אמהות, שפחות וזונות ברומא העתיקה
ד"ר רחל פייג וישניאסמ' א'שיעורד'12-10גילמן144
0621.1096.0114 שיחות על האהבה
פרופ' אביעד קליינברגסמ' א'שיעורג'14-12גילמן144
0621.1618.01סין החדשה - מקיסרות לרפובליקה עממית (2006-1840)
פרופ' אהרן שיסמ' א'שיעורג'12-10גילמן223
סמסטר ב'
0621.1542.01תולדות הנצרות 2005-1350
פרופ' דוד כ"ץסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן144
0621.1086.01המאה האמריקנית
פרופ' אייל נווהסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן223
0621.1097.01ההגות הלטינו אמריקאית במאה ה-20 בין הקולוניאליזם התרבותי לבי
פרופ' צבי מדיןסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן282
שיעורי מבוא (מסגרת 124)
סמסטר א'
0621.1910.01מבוא לתולדות יוון העתיקה
ד"ר סילבי הוניגמןסמ' א'שיעורה'14-12גילמן281
0621.1931.01מבוא לתולדות ימי הביניים-היווצרותה של ציביליזציה חדשה
פרופ' צבי רזי סמ' א'שיעורב'12-10גילמן282
0621.1951.01מבוא לתולדות העת החדשה המוקדמת
פרופ' בנימין ארבל סמ' א'שיעורה'12-10גילמן281
0621.1920.01מבוא לתולדות המאה ה-20: עם ספרים וסרטים
פרופ' שלמה זנדסמ' א'שיעורד'14-12גילמן144
0621.1987.01מבוא לתולדות ארצות הברית
פרופ' אייל נווהסמ' א'שיעורג'18-16גילמן223
0621.1988.01מבוא להיסטוריה המודרנית של אמריקה הלטינית
פרופ' צבי מדיןסמ' א'שיעורב'14-12גילמן223
סמסטר ב'
0621.1911.01מבוא לתולדות רומא העתיקה
פרופ' יונתן פרייס סמ' ב'שיעורג'18-16גילמן281
0621.1985.01מבוא לתולדות אירופה במאה ה-19: שורשי העולם המודרני
פרופ' שולמית וולקובסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן282
העת העתיקה
תרגילים (מסגרת 121)
0621.1110.01חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
ד"ר סילבי הוניגמןסמ' א'תרגילב'12-10גילמן307
ה'12-10גילמן305
0621.1110.02חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
פרופ' מלכין עירדסמ' א'תרגילב'14-12גילמן305
ד'14-12גילמן305
0621.1110.03חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
פרופ' זאב רוביןסמ' ב'תרגילב'12-10גילמן361
ד'12-10גילמן361
0621.1110.04חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
ד"ר אבשלום לניאדוסמ' ב'תרגילא'12-10גילמן305
ג'12-10גילמן305
0621.1111.01חברה, משטר תרבות ברומא העתיקה
פרופ' זאב רוביןסמ' א'תרגילב'12-10גילמן317
ד'12-10גילמן317
0621.1111.02חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
ד"ר אבשלום לניאדוסמ' א'תרגילא'12-10גילמן305
ג'12-10גילמן305
0621.1111.03חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
ד"ר רחל פייג וישניאסמ' א'תרגילב'14-10גילמן304
0621.1111.04חברה, משטר תרבות ברומא העתיקה
ד"ר רחל פייג וישניאסמ' ב'תרגילב'18-14גילמן220
0621.1111.05חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
ד"ר סילבי הוניגמןסמ' ב'תרגילב'12-10גילמן306
ה'12-10גילמן306
סמינרים (מסגרת 122)
0621.2017.01מהסוורים עד קונסטאנטינוס - הקיסרות הרומית ממשבר לרפורמה
פרופ' זאב רוביןסמ' א'סמינרב'14-12גילמן320
ד'14-12גילמן320
0621.2018.01הרודוטוס ועולמו
פרופ' מלכין עירדסמ' א'סמינרב'18-16גילמןא319
ד'18-16גילמןא319
0621.2019.01אזרחים וזרים בביזנטיון
ד"ר אבשלום לניאדוסמ' ב'סמינרא'10-8גילמן320
ג'10-8גילמן320
0621.2020.01מבשרי הדמוקרטיה? טירנים וטירניה ביוון הארכאית
ד"ר רחל פייג וישניאסמ' ב'סמינרד'14-10גילמן320
0621.2021.01אוגוסטוס, בונה הקיסרות הרומית
ד"ר סילבי הוניגמןסמ' ב'סמינרב'16-14גילמן320
ה'16-14גילמן320
ימי הביניים
תרגילים (מסגרת 121)
0621.1301.01חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
פרופ' רון ברקאיסמ' א'תרגילב'18-16גילמן278
ד'18-16גילמן278
0621.1301.02חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
פרופ' גדי אלגזיסמ' א'תרגילג'10-8גילמן305
ד'10-8גילמן305
0621.1301.03חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
פרופ' אביעד קליינברגסמ' ב'תרגילג'12-8גילמן306
0621.1301.04חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
פרופ' צבי רזי סמ' ב'תרגילא'12-10גילמן362
ד'12-10גילמן362
סמינרים (מסגרת 122)
0621.2393.01גוף ראשון מדבר: האוטוביוגרפיה בימי הביניים
פרופ' אביעד קליינברגסמ' א'סמינרד'14-10גילמן262
0621.3306.01מאבקים חברתיים בשלהי ימי הביניים
פרופ' צבי רזי סמ' א'סמינרא'12-10גילמן320
ד'12-10גילמן320
0621.2507.01טקסטים מימי המגפה השחורה
פרופ' רון ברקאיסמ' א'סמינרב'20-18גילמן320
ד'20-18גילמן320
0621.2592.01עולם החפצים: תרבות חומרית
פרופ' גדי אלגזיסמ' ב'סמינרג'12-10גילמןא319
ד'12-10גילמן455
העת החדשה המוקדמת
תרגילים (מסגרת 121)
0621.1501.01חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
פרופ' דוד כ"ץסמ' א'תרגילב'16-14גילמן305
ה'16-14גילמן305
0621.1501.02חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
פרופ' גדי אלגזיסמ' ב'תרגילג'10-8גילמן305
ד'10-8גילמן305
0621.1501.03חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
פרופ' יוסף מאלי סמ' ב'תרגילג'12-8גילמן220
סמינרים (מסגרת 122)
0621.3213.01רוסיה במחצית השניה של המאה ה-18: אבסולוטיזם נאור?
ד"ר ורה קפלןסמ' א'סמינרב'12-10גילמן320
ה'12-10גילמן320
0621.2621.01היסטוריה אינטלקטואלית של אירופה 1800-1500
פרופ' יוסף מאלי סמ' א'סמינרג'12-8גילמן320
0621.2622.01כה דומים וכה שונים: היחס לחיות בתרבות המערב
פרופ' בנימין ארבל סמ' ב'סמינרה'20-16גילמן320
העת החדשה
תרגילים (מסגרת 121)
המאה ה-19
0621.1685.01חברה, משטר ותרבות במאה ה-19
ד"ר אלון רחמימובסמ' א'תרגילא'12-10גילמן306
ג'12-10גילמן306
0621.1685.02חברה, משטר ותרבות במאה ה-19
פרופ' בלהה מלמןסמ' ב'תרגילא'14-10גילמן220
המאה ה-20
0621.1690.01חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
ד"ר רפאל ווגוסמ' א'תרגילא'16-14גילמן305
ד'16-14גילמן305
0621.1690.02חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
פרופ' שלמה זנדסמ' א'תרגילב'14-10גילמן306
0621.1690.03חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
ד"ר בעז נוימןסמ' א'תרגילב'14-12רוזנברג205
ה'14-12גילמן306
0621.1690.04חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
ד"ר רפאל ווגוסמ' ב'תרגילא'16-14גילמן305
ד'16-14גילמן305
0621.1690.05חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
פרופ' אייל נווהסמ' ב'תרגילא'16-14גילמן279
ג'16-14גילמן279
0621.1690.06חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
פרופ' אהרן שיסמ' ב'תרגילג'18-14גילמן305
ארה"ב
0621.1687.01חברה, משטר ותרבות בארה"ב
פרופ' ארנון גוטפלדסמ' א'תרגילב'12-8גילמן278
0621.1687.02חברה, משטר ותרבות בארה"ב
ד"ר מיכאל זכיםסמ' א'תרגילב'14-12גילמן317
ה'14-12גילמן317
0621.1687.03חברה, משטר ותרבות בארה"ב
פרופ' ארנון גוטפלדסמ' ב'תרגילב'12-8גילמן305
0621.1687.04חברה, משטר ותרבות בארה"ב
ד"ר מיכאל זכיםסמ' ב'תרגילב'14-12גילמן307
ה'14-12גילמן307
אמל"ט
0621.1688.01חברה משטר תרבות באמל"ט
ד"ר חררדו לייבנר סמ' א'תרגילא'12-10גילמן326
ד'12-10גילמן304
0621.1688.02חברה משטר תרבות באמל"ט
מר אורי פרויססמ' ב'תרגילב'12-10גילמןא362
ד'12-10גילמןא362
סמינרים (מסגרת 122)
סמסטר א'
0621.2596.01אמנות ופוליטיקה באמריקה הלטינית במאה ה-20
פרופ' צבי מדיןסמ' א'סמינרד'16-12גילמןא317
0621.3224.01היסטוריה בלא-נחת: ויכוחים על הנאציזם מאז 1945
פרופ' שולמית וולקובסמ' א'סמינרב'18-14גילמן277
0621.3222.01מזרח אירופה והמלחמה הקרה
ד"ר רפאל ווגוסמ' א'סמינרא'18-16גילמן320
ד'18-16גילמן320
0621.3215.01הפרדת הדת מהמדינה בבית המשפט העליון האמריקני
פרופ' ארנון גוטפלדסמ' א'סמינרד'12-8גילמן277
0621.3223.01הגות אמריקנית מודרנית
פרופ' אייל נווהסמ' א'סמינרב'18-14גילמן320
0621.3314.01אלימות, מלחמה ואומה באמריקה הלטינית של המאה ה-19
מר אורי פרויססמ' א'סמינרה'20-16רוזנברג212
סמסטר ב'
0621.3205.01מלחמה, זכרון וזהות 2006-1914: מלחמת העולם הראשונה והמאה המוד
פרופ' בלהה מלמןסמ' ב'סמינרה'14-10גילמן449
0621.3218.01לאומיות ואומה - מיתוס והיסטוריה
פרופ' שלמה זנדסמ' ב'סמינרב'16-12גילמן277
0621.3532.01להיות מודרני בגרמניה, 1914-1933
ד"ר בעז נוימןסמ' ב'סמינרא'12-10גילמן277
ג'12-10גילמן277
0621.3368.01דמוקרטיה באמריקה, 2000-1750
ד"ר מיכאל זכיםסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן278
ה'18-16גילמן304
0621.3540.01ההיסטוריוגרפיה של הלאומיות
ד"ר אלון רחמימובסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן262
ד'12-10גילמן262
היסטוריה כללית-תואר שני
העת העתיקה
0656.0001.01סמינר מחלקתי א'
ד"ר סילבי הוניגמןסמ' א'סמינרג'16-14גילמן450
0656.0002.01סמינר מחלקתי ב'
ד"ר סילבי הוניגמןסמ' ב'סמינרג'16-14גילמן260
0656.2003.01הפרינקיפאט של אוגוסטוס
ד"ר רחל פייג וישניאסמ' א'הדרכה אישיתד'14-12
0656.2001.01הקיסר הביזנטי כמחוקק
ד"ר אבשלום לניאדוסמ' א'סמינרא'10-8גילמן323
ג'10-8גילמן323
0656.2002.01יוון הארכאית והים התיכון
פרופ' מלכין עירדסמ' ב'סמינרג'20-16גילמן320
ימי הביניים
0657.0001.01סמינר מחלקתי א'
פרופ' צבי רזי סמ' א'סמינרג'16-14גילמן497
0657.0002.01סמינר מחלקתי ב'
פרופ' צבי רזי סמ' ב'סמינרג'16-14גילמן497
0657.3003.01ההיסטוריה של הרגשות בימי הביניים
פרופ' אביעד קליינברגסמ' א'הדרכה אישיתג'16-14
0657.3001.01המגדר של חיי הרוח
פרופ' גדי אלגזיסמ' א'סמינרג'20-16גילמן320
0657.3002.01קריאה במיסטיקה של ימי הביניים
פרופ' אביעד קליינברגסמ' ב'סמינרד'14-10גילמן277
העת החדשה המוקדמת
0698.0001.01סמינר מחלקתי א'
פרופ' בנימין ארבל סמ' א'סמינרג'18-16גילמן277
0698.0002.01סמינר מחלקתי ב'
פרופ' בנימין ארבל סמ' ב'סמינרג'18-16גילמן497
0698.4001.01סוגיות בהיסטוריוגרפיה של העת החדשה
פרופ' יוסף מאלי סמ' א'הדרכה אישיתב'16-14
0698.4002.01עולם הסוחרים
פרופ' בנימין ארבל סמ' א'סמינרב'20-16גילמן323
0698.4003.01אוטוקרטיה בעידן ההשכלה: החינוך, השרות המדיני והדינמיקה החברת
ד"ר ורה קפלןסמ' ב'סמינרב'12-10גילמןא317
ה'12-10גילמןא317
0698.4004.01דת ופוליטיקה בעת החדשה המוקדמת
פרופ' דוד כ"ץסמ' ב'הדרכה אישיתב'16-14
אירופה בעת החדשה
0652.0001.01סמינר מחלקתי א'
פרופ' בלהה מלמןסמ' א'סמינרג'18-16גילמן497
0652.0002.01סמינר מחלקתי ב'
פרופ' בלהה מלמןסמ' ב'סמינרג'20-18גילמן497
0652.4349.01גרמנית להיסטוריונים
גב' אולגה לוינסוןסמ' א'שיעורא'16-12
סמ' ב'א'14-10גילמןא361
0652.5002.01תרבות סוף המאה ה-19: וינה, פראג בודפשט
ד"ר אלון רחמימובסמ' א'סמינרב'20-18גילמןא319
ד'20-18גילמןא319
0652.4354.01בעיניים מערביות: תרבות וחברה בעידן הקולוניאליזם 1950-1750
פרופ' בלהה מלמןסמ' א'סמינרה'14-10גילמן449
0652.5003.01קלנוע והיסטוריה
פרופ' שלמה זנדסמ' ב'הדרכה אישיתב'18-16
0652.5004.01הרפובליקה הויימארית: האם היה לה סיכוי?
פרופ' שולמית וולקובסמ' ב'סמינרג'18-14גילמן449
0652.5005.01דימויים מערביים של מזרח אירופה
ד"ר רפאל ווגוסמ' ב'סמינרא'18-16גילמן320
ד'18-16גילמן320
0722.4221.01היסטוריה ותאוריה במחקר ובהוראה
ד"ר אבנר בן עמוססמ' ב'סמינרב'18-14
אמריקות
0632.0001.01סמינר מחלקתי אמל"ט
ד"ר חררדו לייבנר ,
פרופ' צבי מדין
סמ' א'סמינרד'18-16ווב501
0632.0002.01סמינר מחלקתי אמל"ט
פרופ' צבי מדיןסמ' ב'סמינרד'18-16גילמן262
0632.0003.01סמינר מחלקתי ארה"ב
פרופ' ארנון גוטפלדסמ' א'סמינרד'14-12גילמן362
0632.0004.01סמינר מחלקתי ארה"ב
פרופ' ארנון גוטפלדסמ' ב'סמינרד'14-12גילמן304
0632.6001.01"סיפורי חיים" הקשרים חברתיים ופוליטיים באמריקה הלטינית במאה
ד"ר חררדו לייבנר סמ' א'סמינרב'20-16גילמןא317
0632.1021.01לקראת הגוף המודרני: כיצד הבורגנות הגדירה מחדש את טבע האדם
ד"ר מיכאל זכיםסמ' א'סמינרב'18-16גילמן261
ה'18-16גילמן323
0632.1022.01אמריקה הלטינית: זהות ואמנות
פרופ' צבי מדיןסמ' ב'הדרכה אישית
0632.6501.01היסודות האידיאולוגים של דור המהפכה והחוקה
פרופ' ארנון גוטפלדסמ' ב'סמינרד'12-8גילמן450
0632.6002.01אינטלקטואלים ופוליטיקה בארגנטינה 1950-1930
דר' סיטמן רוזליסמ' ב'סמינרג'18-14גילמןא362
היסטוריה צבאית דיפלומטית
0653.0001.01סמינר מחלקתי
סמ' א'סמינר
0653.0002.01סמינר מחלקתי
סמ' ב'סמינר
0653.7001.01סין: כלכלה פוליטית וסוגיות בינלאומיות
פרופ' אהרן שיסמ' א'סמינרג'18-14גילמןא317
1052.0099.01המזרח התיכון במלחמת העולם הראשונה
ד"ר יגאל שפיסמ' א'שיעורג'21-17נפתלי210
0654.7141.01סוריה ולבנון-חברה, משטר ומדינה
פרופ' אייל זיסרסמ' א'סמינרב'20-16גילמןא318
0677.4028.01סוגיות בחקר מלחמת העצמאות
פרופ' אניטה שפיראסמ' א'סמינרא'18-14קרטר203
0653.7002.01היסטוריה דיפלומטית כלכלית
פרופ' אהרן שיסמ' ב'הדרכה אישיתג'12-10
1052.0106.01הפתעה אסטרטגית
ד"ר יגאל שפיסמ' ב'סמינרג'20-17נפתלי425
היסטוריה כללית-דוקטורנטים
0696.1001.01סמינר דוקטורנטים
פרופ' שולמית וולקובסמ' א'סדנהג'20-18גילמן277
0696.1001.02סמינר דוקטורנטים
פרופ' שולמית וולקובסמ' ב'סדנהג'20-18גילמןא319