סילבוסים של החוג ללשון העברית והלשונות השמיות בשנת הלימודים תשס"ד

מעודכן ליום שני 19 באפריל 2004


0614.1108  הלשון העברית לתקופותיה-פנורמי
ד"ר חיים כהןשיעור
קורס זה סוקר את הלשון העברית לתקופותיה השונות החל משחר קדמתה ועד לימינו. מוצגים בה פניה
השונות של הלשון העברית לאורך תולדותיה – תקופת המקרא, ימי הבית השני (לשון חז"ל והתלמודים
ולשון מגילות מדבר יהודה), הפיוט והשירה העברית, העברית שבצלה של הערבית, לשון הספרות
הרבנית הקדומה והמאוחרת, לשון תקופת ההשכלה ולשונה של הספרות העברית החדשה. הסקירה מגיעה
בסופה אל העברית בת ימינו ומאירה את התופעה הפלאית של תחיית הלשון העברית בדיבור פה כחלק מן
המעשה הציוני ואת היותה ללשון חיה ומודרנית המשמשת לכל צורכי החיים
והמדוברת בימינו בפיהם של כחמישה מיליון איש.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/02/2004 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 21/04/2004 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 05/07/2004 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 05/08/2004 בשעה 12:30
0614.1109  הלשון העברית לתקופותיה
, ד"ר פנינה טרומר , ד"ר יחזקאל מוצפי, גב' רעיה חזוןתרגיל
השלמה לשיעור "הלשון העברית לתקופותיה" באמצעות: קריאה מונחית של מאמרים מדעיים רלוונטיים לנושאים שהועלו בשיעור; קריאה בטקסטים מתקופות שונות של הלשון העברית תוך אפיון כתבם, כתיבם ולשונם (הגה, צורות, תחביר, מילון ומשמעות).
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 06/02/2004 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/03/2004 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/06/2004 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 21/07/2004 בשעה 16:00
0614.1202  ערבית למתקדמים
מר טל קיטנפלוןשיעור
עיקרי הקורס:
עיון מורפולוגי יסודי במערכת הפועל הערבי וסקירה כללית של תצורת משקלי השם על בסיס השוואות לעברית.
הכרת תופעות התחביר האלמנטריות האופייניות לערבית הכתובה כהכנה לקריאה וניתוח של טקסטים קלים.
לימוד ותרגול של שיטת העיון במילונים ערביים הערוכים לפי מפתח שורשים (בייחוד איילון- שנער ו- Wehr)
פירוט חומר הלימוד:
מורפולוגיה:
הפועל: חזרה על עשרת הבניינים ונטיית הפעלים השלמים; הפעלים המרובעים; הסביל; דרכי הפועל: העתיד המרפוע (דרך החיווי), העתיד המנצוב (דרך התילוי) העתיד המג'זום (דרך הפיקוד;
תצורת הפועל בגזרות: הפעלים העלולים (פו"י, עו"י, לו"י) ופועלי הכפולים.
השם: משקלי הריבוי השבור, ריבוי שלם זכר, ריבוי שלם נקבה, הזוגי, משקל היתרון וההפלגה.
תחביר:
טיפוסי היסוד של המשפטים בערבית; ההתאם הדקדוקי במשפט הפועלי; ההתאם הדקדוקי לריבוי שאינו מציין בני אדם; מילות השעבוד וכינויי הזיקה; פועלי העזר.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/02/2004 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 14/05/2004 בשעה 9:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 30/06/2004 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 03/08/2004 בשעה 12:30
0614.1255  מושגי יסוד במדע הלשון א'
ד"ר עמנואל אלוןשיעור
.1 מושגים ראשונים כלליים:
- סקירה קצרה של חקר הלשון בתקופות קודמות.
- הצגת המאפיינים של הבלשנות המודרנית.
- ההבחנה בין הייצוג הגראפי של הלשון ובין הייצוג ההגאי של הלשון
- ההבחנה בין המחקר הדיאכרוני ובין המחקר הסינכרוני.

2. עיונים במושגים מתחום הסוציולינגויסטיקה:
נורמה, סטנדרד (=תקן), משלב, דיאלקט, סוציולקט, סלנג.
הבחנה בין גישה פוסקנית לבין גישה מתארת.

3. פונטיקה ופונולוגיה:
תיאור פונטי של העיצורים בעברית החדשה וייצוגם ב- I.P.A..
כיצד מאפיינים תנועות? התנועות הקרדינליות כאמצעי לתיאור תנועות בשפות השונות.
טרפז התנועות של העברית החדשה.

ההבחנה בין פונטיקה לפונולוגיה.
המושגים פונימה, אלופון, וריאנטה חופשית, זוגות מינימאליים.
הייצוג הפונטי והייצוג הפונמי.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 28/06/2004 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 01/08/2004 בשעה 12:30
0614.1310  יסודות הדקדוק
ד"ר אורה עמבר, גב' רעיה חזוןשיעור
יסודות הדקדוק של הלשון העברית בתחום התצורה והניקוד. השם, הפועל והמיליות - מבניהם ניקודם ונטיותיהם. בסוף הקורס ישיג התלמיד יכולת שתאפשר לו לנקד כהלכה טקסט עברי ספרותי.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 02/02/2004 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 03/03/2004 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/06/2004 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 18/07/2004 בשעה 9:00
0614.1312  יסודות הלשון א'
ד"ר אורה עמברשיעור
הקורס בא להקנות ידע בסיסי בלשון העברית לתחומיה.
מהי לשון, תחומי הדעת השונים של הלשון, משפחת הלשונות השמיות ומשפחות לשון אחרות, רבדיה של הלשון העברית, מיון אוצר המילים של הלשון (חלקי הדיבר), מושגי יסוד מתחום הפונולוגיה, מושגים מתחום המורפולוגיה, דרכים להרחבת אוצר המילים (המילון) – דרכי תצורה פנים לשוניות ושאילות מן הלועזית, תהליכים ותופעות בלשון, הכתיב חסר הניקוד.
הערות: הקורס מיועד לתלמידים שאינם תלמידי החוג
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 02/02/2004 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 03/03/2004 בשעה 18:00
0614.1313  יסודות הלשון ב'
ד"ר אורה עמברשיעור
הקורס בא להקנות ידע בסיסי בלשון העברית לתחומיה.
פרקי יסוד בתורת המשמעות: סוגי משמעות, התקשורת הלשונית – מרכיביה ותפקודיה, השפעתם של גורמים פרגמטיים על התקשורת הלשונית, מעתקים סמנטיים ותוצאותיהם, שאילת משמעות, יחסים בין משמעים, צירופים כבולים לסוגיהם, פוליסמיה ודו-משמעות. לשון וחברה: לשון כתובה ולשון דבורה, לשון פורמלית ולשון בלתי פורמלית, קבילות לשונית ותקינות לשונית, סוגי לשון / תת-לשונות.
הערות: הקורס מיועד לתלמידים שאינם תלמידי החוג
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/06/2004 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 18/07/2004 בשעה 9:00
0614.1320  יסודות התחביר
ד"ר פנינה טרומר , ד"ר אורה עמברשיעור
הקניית שיטת ניתוח תחבירי של משפטים המבוססת על קריטריונים דקדוקיים-פורמליים. בסוף הקורס יוכל התלמיד לנתח ניתוח תחבירי מלא את כל סוגי המשפטים הנקרים בעברית בת-ימינו.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/02/2004 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 24/03/2004 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 21/06/2004 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 25/07/2004 בשעה 12:30
0614.1330  ערבית למתחילים
ד"ר עירית גטרויר , מר טל קיטנפלוןשיעור
מטרת השיעור: הקניית יסודות הכתיבה והקריאה, הקניית ידיעה בסיסית בתחומי הפועל והתחביר, הקניית אוצר מלים בסיסי בתחום העיתונות.
חובות הקורס: אין להיעדר מעבר לשלושה שיעורים במשך הסמסטר. בכל שיעור תיערך בדיקת נוכחות. כל שבועיים יתקיים בוחן בכתב בסוף השיעור. כמו כן יינתנו בחני בית ו/או עבודות.
ציוני הבחנים והעבודות משתקללים בציון הסופי, ומהווים 10% ממנו.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/02/2004 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 14/05/2004 בשעה 9:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 30/06/2004 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 03/08/2004 בשעה 12:30
0614.1831  תורת ההגה
ד"ר משה פלורנטיןשיעור
הקורס סוקר בפירוט את המבנה ואת מצאי ההגאים של העברית העתיקה כפי שהיא משתקפת מבעד לטקסט המקרא. השיעורים הראשונים ( שישה-שבעה) מוקדשים למבוא שנסקרים בו העניינים הבאים: גבולות הזמן והמקום של העברית המקראית והמקורות המלמדים עליה; יסודות הפונולוגיה; פונטיקה; תהליכי לשון. הדיון בכלל סוגיות ההגה מתקיים לאור גישות בלשניות שונות זו מזו: סינכרונית, היסטורית והשוואתית. בדיון הסינכרוני מתברר מעמד העיצורים, התנועות וההטעמה כפי שהם משתקפים בייחוד בניקודם של בעלי המסורה הטברנים. הדיון ההיסטורי מתמקד באותן סוגיות אך מתחקה אחר תופעות הלשון ההגאיות בתקופות שקדמו לתקופת גיבושו של טקסט המקרא. העיון ההשוואתי פונה אל עדויות לשוניות שמחוץ לניקוד הטברני של המקרא, כלומר שפות שמיות אחרות (בייחוד ארמית וערבית), מסורות אחרות של העברית (ארץ-ישראלית, בבלית, תעתיקים, שומרונית) ומטרתו לחשוף את פניה המגוונים של העברית בימי הבית הראשון והשני.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 11/02/2004 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 26/03/2004 בשעה 9:00
0614.1833  תורת הצורות
ד"ר משה פלורנטיןשיעור
הקורס "תורת הצורות" הוא המשכו של הקורס "תורת ההגה" (המהווה תנאי קבלה לקורס זה). בקורס נסקרת המורפולוגיה של העברית המקראית. בשיעורים הראשונים (אחד-שניים) מתבררים מושגים בסיסיים הנוגעים לתורת הצורות: מורפמה, סוגי הצורנים (חבור, פרוד, גזירה וכו'), דרכי גזירה של מילים וחלוקה לחלקי דיבר. הקורס גופו מטפל בניתוחם ההיסטורי והסינכרוני של רוב חלקי הדיבר: כינויים, מערכת הפועל ומערכת השם. מקום מרכזי בקורס תופסת סקירה מפורטת של מערכת הפועל שבמקרא. לצד שחזורן של צורות עתיקות מתברר בקורס מעמדן הסינכרוני ותפקודן
של הצורות הקיימות בעין ונדונות מהויותיהן של קטיגוריות דקדוקיות כגון מין ומספר.
במהלך הקורס ובתרגילים הנלווים אליו מופנים התלמידים אל טקסט המקרא גופו, כך שבסופו פתוחות לפניהם דרכי הגישה אל הטקסט, מוכר להם דקדוק לשונו, והם מצוידים בכלים הבלשניים והביבליוגרפיים שיש בהם להרחיב ולהעמיק את הידע שקנו בקורס.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 18/06/2004 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 22/07/2004 בשעה 9:00
0614.2102  תחביר העברית בת זמננו
ד"ר פנינה טרומרשיעור
מטרת הקורס: תיאור סינכרוני של תחביר העברית בת זמננו מנקודת מבט דקדוקית פורמלית.
נושאי השיעורים:
- מבוא: מהו תיאור תחבירי סינכרוני דקדוקי פורמלי (הסבר על רקע תיאוריית הפרדת מישורים בניתוח התחבירי).
-רובד העברית בת-זמננו על רקע רובדי הלשון האחרים (כולל רובד העברית החדשה).
-מבנים תחביריים ייחודיים לעברית בת-זמננו, כגון: מבנה פסוקית הזיקה; סדר החלקים במשפט; (נושא-נשוא; היררכית הלוואים); מבני התמשאות; תזוזות בשם הפועל; פונקציות חדשות של מילות יחס… (פירוט נושאים בנדון עפ"י סוגיות תחביריות שעלו במאמרים העוסקים בתחביר העברית בת-זמננו, ברשימה ביבליוגרפית שתינתן לתלמידים).
0614.2106  תחביר למתקדמים
ד"ר אסתר בורוכובסקישיעור
הקורס מציג שלושה מישורים בניתוח התחבירי: המישור הפורמלי, המישור הסמנטי והמישור הפרגמטי. סוגיות תחביריות שונות נדונות תוך הדגשת תרומתם של מישורי הניתוח השונים לניתוחן המדויק.
בחלקו השני של הקורס מתרכז בהצגת המבנים התחביריים של המשפטים הפועליים בעברית בת– זמננו. מוצעת שיטה סמנטית (המבוססת על דקדוק היחסות, על תורת היחסים הסמנטיים ועוד)
המאפשרת לעמוד על הציפיות התחביריות למימוש התחבירי של תכנים שונים. הציפיות מתייחסות לערכיות הפועל, לחלקי הדיבר של רכיבי המשפט ולעמדות התחביריות השונות של נושאי התפקידים הסמנטיים השונים. לאחר העמדת מסגרת הציפיות התחביריות מובאים באופן שיטתי גורמים שונים, סמנטיים ופרגמטיים, למימושים עמומים של המשפט הפועלי, הן במה שנוגע לערכיות הפועל והן במה שנוגע ליסודות הלשוניים ולעמדות התחביריות של מימושי הארגומנטים ביחסות השונות.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 04/02/2004 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/03/2004 בשעה 18:00
0614.2111  לשון חז"ל
ד"ר חיים כהןשיעור
הקורס מציג את עיקרי דקדוקה של לשון חז"ל. בעיקר בתחום תורת ההגה ותורת הצורות (של הפועל). הקורס מלווה בקריאה במשנה (על פי כתבי יד מעולים) שבמהלכה מוצגות תופעות לשוניות שונות שאינן עולות ממהלך ההרצאה.
כן עוסק הקורס ברקעה הלשוני-היסטורי של לשון חז"ל, ברקעה הגיאוגרפי, בסקירת תולדות מחקרה ובסקירה קצרה של הספרות התלמודית.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 23/06/2004 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 28/07/2004 בשעה 12:30
0614.2116  ארמית מקראית
ד"ר יחזקאל מוצפישיעור
הכרת הארמית של תקופת המקרא על דקדוקה ואוצר מילותיה, כפי שהיא מוצגת במסורת הטברנית של המקרא ותוך השוואה לעברית בת התקופה.
בנוסף, הכרת מקורות ארמיים חוץ-מקראיים הקרובים בלשונם לארמית המקראית, כמו תעודות יב והמגילה החיצונית לבראשית.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 03/02/2004 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 05/03/2004 בשעה 9:00
0614.2124  מושגי יסוד במדע הלשון ב'
ד"ר עמנואל אלוןשיעור
1. הצגת ארבע הבחנות יסודיות בבלשנות המודרנית: סינכרוניה ודיאכרוניה, גישה דסקריפטיבית וגישה פרסקריפטיבית, הייצוג ההגאי והייצוג הגראפי, הלשון כמערכת והדיבור כביצוע.
2. פוניטיקה ופונולוגיה: הצגת סימני I.P.A. לעיצורים (בעיקר של העברית). השימוש בתנועות הקרדינליות לצורך תיאורן של תנועות בשפות שונות. ההבחנה בין פונטיקה לפונולוגיה - הדגמה באמצעות השוואה בין שפות שונות. קביעת חוקיות להופעתם של אלפונים ע"י הגדרתן של סביבות. תכונות פונטיות מבחינות ותכונות פונטיות בלתי מבחינות. וריאציות חופשיות. חיסול הניגוד (נטרול ) סינכרוני ודיאכרוני.
3. חוקים בלשון: חוק סינכרוני, חוק דיאכרוני וחוק השוואתי. קביעת כיוון פעולת החוק. רפלקסים (עקבות) כעדות עקיפה למצבי לשון קודמים. חוקים דיאכרוניים בתחום הפונולוגיה. חוקים שבהם חל שינוי במעמד ההגאים. עיון במעמדם ובתפוצתם של ההגאים [f] [x] [v] [p] [k] [b] בעברית בת זמננו.
4. מונחים במורפולוגיה: הכרת מושגים יסודיים.
5. הלשון כמערכת: המסמן, המסומן והסימן על פי ד-סוסיר. יחסים סינטגמטיים ויחסים פרדיגמטיים. הגדרת אלמנטים בלשון באמצעות קבוצות הבחירה שלהם. סוגים שונים של ניגודים בלשון: אלמנט כנגד אלמנט, אלמנט כנגד 0, סדר עקיבה במעמד מהותי, ניגוד בין איבר מאופיין לאיבר בלתי מאופיין.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 15/02/2004 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 16/04/2004 בשעה 9:00
0614.2128  לשון התחייה
ד"ר פנינה טרומרשיעור
תיאור הקורס: אפיון לשון תקופת התחייה מנקודת-מבט מורפולוגית, מילונית ותחבירית תוך השוואה ללשון ימינו וללשון רובדי הלשון הקלאסיים.
פירוט נושאי השיעורים:
-מבוא:תחיית הלשון העברית - התופעה, הרקע, הגורמים; קורפוס לשון התחייה.
-תרומת רובדי הלשון הקלאסיים לדמותה של לשון התחייה.
-אפיונים מורפולוגיים בלשון התחייה: בתחום השם - השינויים בסיומות הרבים ובמין שם-העצם בהשוואה למצוי בלשון ימינו, שינויים במשקלי השמות - שורש מוכר במשקל שונה מהמקובל; בתחום הפועל - שורש מוכר בבניין שונה מהמקובל: א. השתלטות התבנית של "נפעל" להוראת הסביל. ב. חילופי בניינים אחרים.
-אפיונים מילוניים: עקרונות "ועד הלשון" לחידושי מילים; מילים שחודשו בתקופת התחייה ואבדו במילון לשון ימינו; מילים שאולות מערבית ומשפות לעז (רוסית, צרפתית, גרמנית ועוד)
-אפיונים תחביריים: אפיוני התחביר המקראי ואפיוני התחביר החז"לי בתחום מבני המשפטים; אפיונים ייחודיים לתחביר לשון התחייה: סדר נושא ונשוא; תחביר המספרים, צירופי שם עצם ושם תואר, שלילת שם עצם ושם תואר, תוארי הפועל, מילות היחס, ה"א הזיקה
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
0614.2136  קריאה מודרכת בספרות חז''ל
מר שי היימנסתרגיל
במסגרת תרגיל זה מתוודע התלמיד בראש ובראשונה ליצירה הספרותית ולטיפוס הלשוני - הדקדוקי והסגנוני - המשתקפים מטקסטים נבחרים מן הרובד הבתר-מקראי בתולדות העברית, המכונה לשון חכמים (או לשון חז"ל); וזאת תוך התמקדות בעיקר בלשון המשוקעת בספרות התנאים. הכרה ראשונית זו עם ספרות חז”ל וצביונה הלשוני מכשירה את התלמיד לקורסים הנסבים על דקדוק לשון התנאים בהמשך לימודיו. על התלמיד להפגין - ע"י תרגום הכתוב לעברית ישראלית - את בקיאותו בקטעים נבחרים מן המשנה וממדרשי ההלכה והאגדה, וכן מיצירות ספרותיות טרום- חז"ליות המבשרות באופיין הלשוני את לשון התנאים - ספר בן סירא וסרך היחד שממגילות ים המלח.
נוסף לקריאת טקסטים בלשון חכמים, יקראו תלמידי הקורס מספר פרקים מן המקרא וייבחנו בהבנת הנקרא בם לקראת התעמקותם במאפייני לשון המקרא בקורסים שבהמשך מסלול הלימודים במחלקה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 24/02/2004 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 07/05/2004 בשעה 9:00
0614.2137  קריאה מודרכת בטקסטים מלשון ימה"ב
גב' רעיה חזוןתרגיל
מטרת הקורס היא הכרת אופייה של הלשון העברית שנכתבה בתקופה שבין המאה העשירית למאה השלוש-עשרה בארצות שבשלטון האיסלאם ובארצות הנצרות. הלימוד ייערך באמצעות קריאת קטעים מטקסטים נבחרים בני התקופה תוך דיון בסוגיות סגנוניות ובלשניות העולות מהם. יושם דגש על טקסטים העוסקים בפרשנות המקרא ובמדע הדקדוק העברי.
במהלך הקריאה יושם דגש על ההבדלים שבין היצירות העבריות המקוריות לבין אלה שתורגמו מערבית וכן על ההבדלים בסגנון ובתפיסה הדקדוקית בין שני מרכזי היצירה החשובים: ספרד וצרפת.
המקורות:
1. ספר המחברת למנחם בן -סרוק; 2. ספר זיכרון לר' יוסף קמחי; 3. ספר השורשים לר' דוד קמחי; 4. ספר הרקמה לר' יונה אבן-ג'נאח; 5. משנה תורה לרמב"ם; 6. ספר הכוזרי לר' יהודה הלוי; 7. מגילת אחימעץ לאחימעץ בן -פלטיאל; 8. פירוש רש"י לתורה; 9. פירוש ראב"ע לתורה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 15/06/2004 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 19/07/2004 בשעה 12:30
0614.2139  המערך המושגי והלקסיקלי של העברית
ד"ר תמר סוברןסמינר
מטרת הסמינר להכשיר את התלמידים לחקור את היערכות המשמעים בתחומי תוכן שונים בתקופות שונות של העברית.
התלמידים ילמדו להבחין בין מחקר סינכרוני של תחומי תוכן על זיקות המשמעים בהם (שדות סמנטיים), וכן ילמדו לערוך תיאור דיאכרוני המצביע על שינויי משמעות והטיית מוקדי העניין של כותבים ודוברים בתקופות שונות, תוך שימוש בפרשנות ובמילונים ההיסטוריים והאטימולוגיים. ייבדקו תהליכי משמעות והשפעות של שפות קרובות על העברית בתחומי תוכן ייחודיים כגון: מערך התחושות, הצבעים, מושגי מיקח וממכר, ניהול ושלטון, דת ואמונה, ביטויי מידע ומדידה, מושגים לוגיים, מושגי חלל-וזמן ועוד. מקום מיוחד יוקדש לתיאור קווי ההיסט המטפוריים בתוך השדות הנחקרים. כן ישורטט הקו בין מה שנוטה להיות יציב וקבוע במשך הדורות לבין תחומי משמעות הנוטים להשתנות והתגוון.
מסגרתו התיאורטית של הסמינר היא של הסמנטיקה הלקסיקלית והמושגית( Lexical and (conceptual semantics. במהלך הסמינר יתוודעו התלמידים אל מחקרים עכשוויים הנערכים בתחום, ויתנסו בעריכת מחקרים עצמאיים בקשרי משמעות בתוך תחומי תוכן נתונים.

חובות: נוכחות, רפראט ועבודה סמינריונית.
0614.2141  לשונה של הסיפורת העברית החדשה
ד"ר תמר סוברןשיעור
המהפכה התרבותית שעברה על העם היהודי, שהביאה גם לחזרתה של העברית לחיי שפה מלאים התרחשה ברובה בספרות: בכתבי עת, בקבצים, ברומנים ובספרים של יוצרים גדולים. השיעור יעקוב אחר נקודות ציון חשובות בתהליך זה. התלמידים יתוודעו אל בחירות עקרוניות ואישיות בתבניות לשון ואל תפקידן ביצירה הבודדת ובמהלך התפתחותה של העברית החדשה. ייסקרו מהלכים ובחירות סגנוניות של יוצרים בדור המשכילים כמשה מנדלסון, מאפו, מנדלי ובדור התחייה: אחד העם, ביאליק, ברדיצ'בסקי, ברנר, גנסין ואחרים. ייבחן יחסה של העברית המתפתחת אל לשונות אירופה ואל רבדיה הקדומים של העברית: לשון המקרא, לשון חז"ל, לשון ימי הביניים והלשון הרבנית. עם התעוררות הדיבור בדור התחייה ואחריו החלו להיווצר יחסי גומלין בין העברית הספרותית הכתובה לבין לשון הדיבור על משלביה המתעשרים, יחסים אלה ייבדקו ביצירות של יוצרים מהעשורים האחרונים מאז מלחמת השחרור ועד ימינו.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
0614.2142  לשונה של השירה העברית החדשה
ד"ר תמר סוברןשיעור
לשון השירה נעה בין שני קטבים: בין השימוש הנורמטיבי בשפה על כלליה והגבלותיה, לבין החתירה לחידוש ולפריצת דרך המשקפת סגנון, זרם דור ויוצרים יחידים. השיעור יעקוב אחר ההתעשרות של מגוון המבעים השיריים בעברית המתחדשת כגון: יל"ג ובני דורו דרך ביאליק, טשרניחובסקי, פוגל, רחל, בן-יצחק, אלתרמן שלונסקי, גולדברג, עמיחי, זך רביקוביץ, וולך, הורביץ, ויזלטיר ובני דורם ועד משורררי ימינו.
מספרים של המחקרים בלשון השירה הוא מזערי, השיעור מבקש לתקן מצב זה ולצייד את התלמידים בכלי זיהוי וניתוח בלשניים. מטרת השיעור היא ללמד את התלמידים להפעיל כלים אלה בבואם לדון בטקסט הספרותי במישורי הצליל, התחביר, הסמנטיקה, הפרגמטיקה וחקר השיח, כל זאת תוך שימת לב להקשרים התרבותיים וההיסטוריים של התופעות על רקע התפתחותה של העברית החדשה. יובלטו הזיקות של לשון השירה אל סוגות וזרמים בעולם וכן יחסיה המתעשרים בדורות האחרונים עם לשון הדיבור.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
0614.2143  'סמנטיקה לשנה א
ד"ר פנינה טרומרשיעור
מהי "סמנטיקה" ומעמדה בחקר הבלשנות.
גישות שונות להגדרת משמעותה של מלה
- גישה רפרנציאלית להגדרת משמעותה של מלה:
- גישה פרדיגמטית; שדות סמנטיים; רכיבי משמעות
- גישה טקסטואלית (הקשר לשוני סינטגמטי, הקשר חוץ-לשוני פרגמטי)
מיונים שונים של חלקי הדיבר על פי הגישות השונות אל המשמעות
תרגיל במילון לזיהוי גישות שונות להגדרת משמעותה של מילה
- דנוטציה וקונוטציה; שבעה סוגים של משמעות (על פי ליץ')
יחסי משמעות בין מלים:
- נרדפות (סינונימיה): הגורמים לנרדפות: הבידול בין מילים נרדפות בעברית בת ימינו
- היכללות (היפונימיה)
- ניגוד לעומת הפך; סוגים שונים של הפך בפועל, בשם התואר, בשם העצם.
מלים רב-משמעיות
- מה בין פוליסמיה להומונימיה
גורמי הפוליסמיה: מטפורה, מטונומיה, אליפסה, אטיפולוגיה עממית, תרגום שאילה, התייחדות המשמעות והתכללות המשמעות.
- דרכים לזיהוי ערך מילוני הומונימי
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 24/06/2004 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 30/07/2004 בשעה 9:00
0614.2145  סמנטיקה ב' (פרגמטיקה)
ד"ר פנינה טרומרשיעור
ההיסטוריה של הפרגמטיקה
מה בין פרגמטיקה לסמנטיקה (קריטריונים להבחנה; הפרדה או מדרג; משמעות סמנטית לעומת עצמה איללוקוציונית)
תזוזות סמנטיות מנקודת מבט פרגמטית
גישה הקשרית להגדרת משמעותה של 'משמעות' (הקשר טקסטואלי- אנדופורה; הקשר חוץ-טקסטואלי– אקסופורה, דאיקסיס)
פונקציות הלשון על פי ר' יקובסון
תיאוריית פעולות הדיבור (אוסטין, סירל)
עקרון שיתוף הפעולה (גרייס)
השתמעויות, קדם-הנחות
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 18/02/2004 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 28/04/2004 בשעה 18:00
0614.2606  סוגיות בלשון המקרא
ד"ר פנינה טרומרסמינר
עיונים מורפו-סינטקטיים בקורפוס המקראי תוך התבססות על תיאוריית הפרדת המישורים בניתוח התחבירי: עיון פורמלי, עיון סמנטי ועיון פרגמטי - הפרדה ושילוב.
ייבחנו בין השאר הסוגיות הבאות:
- תזוזות קטגוריאליות בעברית המקראית
- תופעות מיוחדות בהתאם (בין הפועל לבין שם-העצם הנושאי; בין שם-העצם לשם התואר; בין
שם-העצם לכינוי הרומז; בין האוגד לנושא/נשוא)
תחביר שם-המספר
- הפונקציות של ה"א הידיעה, וי"ו החיבור, "אשר"
הסגרים, תמורות, פניות.
פעולות דיבור בלשון המקרא.
0614.2625  טקסט וקונטקסט
ד"ר תמר סוברןשיעור
מטרת השיעור: היכרות עם נושאים מרכזיים בפרגמטיקה בסוציו-לינגוויסטיקה ועם שאלות בחקר השיח ובלשון התקשורת.
נושאי השיעור: לשון ותקשורת, ארגון השיח והשיחה - לכידותו של הטקסט, ניתנות, עקיפות, פרשנות והתדיינות; הלשון באמצעי התקשורת; לשון ומגדר; קודים מתחלפים; לשון וערכים ריגושיים, מסרים סמויים בלשון.
חובות התלמידים: נוכחות בשיעורים, השתתפות פעילה הכוללת רפרט או תרגיל כתוב ובחינה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
0614.2893  הדרכה ביבליוגרפית
מר שי היימנס , גב רעיה חזוןתרגיל
מטרות הקורס:
הנחיית התלמיד באיתור ביבליוגרפיה ובדרך רישומה; הכרת ספרי דקדוק מרכזיים ללימוד הלשון העברית המקראית וקריאת פרקים נבחרים מהם, הנוגעים לתורת ההגה; הדרכה לשימוש במילונים ללשון העברית ובקונקורדנציות למקרא; הדרכה לשימוש בתעתיק פונטי; הכרת טעמי המקרא ותפקידיהם.
תכנית הקורס:
1 . תעתיק פונטי.
2 . הכרת האותיות היווניות לשם קריאת תעתיק מלים מקראיות ליוונית.
3 . טעמי המקרא ותפקידיהם.
4 . שימוש בקונקורדנציות למקרא של מנדלקרן ואבן שושן תוך עמידה על ההבדלים שביניהן.
5 . סקירת ספרי הדקדוק לעברית המקראית: גזניוס, ז'ואון, ברגשטרסר וספרו של י' בלאו "תורת ההגה והצורות". מבנה הספרים, תוכנם, שימוש בעזרים להתמצאות בהם (תוכן העניינים ומפתחות).
6 . קריאה מודרכת בפרקים נבחרים מספרי הדקדוק הנלמדים תוך התמקדות במונחיהם הדקדוקיים והשוואת אופן הדיון בסוגיות דקדוקיות בספרים השונים.
7 . איתור ספרות מחקר במאגרי המידע הקיימים.
8. הדרכה בציון מראי מקום ביבליוגרפיים.
9. מילון BDB לעברית המקראית - קיצורים, מונחים, פענוח ערכים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 13/02/2004 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 13/04/2004 בשעה 12:30
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 08/07/2004 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 08/08/2004 בשעה 16:00
0614.3112  תחביר לשון המקרא
ד"ר אורה עמברשיעור
הכרת התופעות התחביריות האופייניות ללשון המקרא ואשר ניכר בהן שוני מלא או חלקי מלשון ימינו.
מערכת הזמנים של הפועל המקראי, עיון תחבירי וסמנטי בדגמי משפטים פועליים ושמניים האופייניים ללשון המקרא, מבנהו של משפט הייחוד והתועלת הסגנונית שבשימושו, אמצעים לשוניים להבעת מודאליות מפורשת, מרומזת ומובלעת בלשון המקרא, סוגי הצירופים השמניים ומשמעויותיהם.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 08/02/2004 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 19/03/2004 בשעה 9:00
0614.3129  מדקדקי ימי הביניים
גב' רעיה חזוןשיעור
ראשיתו של מדע הדקדוק העברי במאה העשירית, עת כתב ר' סעדיה גאון את ספר הדקדוק הראשון ללשון העברית "ספר צחות לשון העברים". עד המאה האחת עשרה התגבש הדקדוק המדעי העברי על כלליו וחוקיו. הייתה זו המהפכה החשובה ביותר בתולדות חכמת הלשון מאז ועד ימינו.
בשיעור נכיר את התהליכים שעיצבו את המחשבה הלשונית, ונעמוד על התלבטויותיהם של מדקדקים ראשונים בניסוח חוקים דקדוקיים ובתיאור הלשון כמערכת סיסטמטית, אשר לה חוקים ברורים של נטייה ושל גזירה.
התלמידים יתוודעו אל כמה מן המדקדקים החשובים, שבמשנתם הלשונית יש משום תרומה לקידומו של מדע הלשון, כמו: רס"ג, יהודה בן-קוריש, מנחם בן סרוק, דונש בן לברט, יהודה חיוג'
ויונה אבן ג'אנח.
הדיון ילווה בקריאה בטקסטים של מדקדקים אלה, מהם שכתבו עברית ומהם שכתבו ערבית וכתביהם תורגמו לעברית. אגב הקריאה נעמוד על הזיקה שבין הדקדוק העברי לדקדוק הערבי, ונתמקד בהתפתחות הטרמינולוגיה הדקדוקית, בשלבים שהביאו לתיאור מדעי של מערכת צורותיה של לשון המקרא ובהתפתחות המילונאות של העברית. דגש מיוחד יינתן להתפתחות תורת השורש בדקדוק ימי הביניים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 25/06/2004 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 30/07/2004 בשעה 9:00
0614.3415  מילונאות של העברית הקלאסית
ד"ר משה פלורנטיןסמינר
מטרת הסמינר להפגיש את התלמידים עם כלל הסוגיות הסמנטיות והמילונאיות הכרוכות באוצר המילים של המקרא. במהלך המפגשים מתוודעים התלמידים אל כל מילוני המקרא, קדומים ומאוחרים, עם תרגומי המקרא לארמית וללשונות אחרות, עם ספרות חז"ל הנוגעת לפרשנות הטקסק המקראי, עם חיבורי הדקדוק והמילון של חכמי ימי הבניים ועם ספרות המחקר הענפה של העת החדשה. כפי שעולה משמו של הסמינר, מוקדש מקום רב לשינויי המשמעות שחלו בחלק גדול של העת החדשה. מקום לא מבוטל תופסים דיונים בבעיות לקסיקורגפיה כלליות.
0614.3602  המשפט הפועלי בשפה הכתובה והמדוברת
ד"ר אסתר בורוכובסקיסמינר
הקורס עוסק בקבוצות של פעלים מבחינת משמעותם, שימושיהם ומסגרותיהם התחביריות. הדוגמאות ייאספו הן מטקסטים כתובים והן מטקסטים דבורים תוך ניסיון להתאים בין הטקסטים מבחינת המשלב והנושא. במהלך הקורס ינותחו הפעלים השונים הן מבחינה סמנטית (משמעות בסיסית ומשמעות ייחודית לסוגיה) והן מבחינת המסגרות התחביריות (השקופות והעמומות סמנטית). הניתוח ייעשה בכל סוג של טקסטים בנפרד ולאחר מכן תיערך השוואה בין שימושי הפועל בשפה העברית הכתובה והדבורה.
0614.4360  היבטים בלשניים בחקר המטפורה
ד"ר תמר סוברןסמינר
בעשורים האחרונים הייתה המטפורה לצומת מחקרי רב עניין ועשיר. הסמינר מבקש להציג חלק מן העושר הזה מנקודות מבט שונות בבלשנות ובתחומי חקר קרובים. גישותיהם של חוקרים אחדים יועמדו לעימות, להשוואה ולביקורת מתוך כוונה ללמוד את שיטות המחקר העולות מגישות אלה וליישמן במחקרים עצמאיים. בראשית השנה ייסקרו שלבים ושינויים בגישה הבלשנית לתופעת המטפורה (דייוידסון פוגלין, סירל, ואן דייק). במוקד הסמינר יעמדו תאוריות בסמנטיקה המושגית (ג'קנדוף) ובסמנטיקה הקוגניטיבית (לייקוף, ג'ונסון, פוקונייה וטרנר). רעיונותיהם ייבחנו לאור ביקורות, הוספות וחלופות שהוצעו להם (כגון אלו של גריידי, קלסון ואוקלי, גלקסברג וקיסר, שן, סטרנברג). חלקו השני של הסמינר יוקדש לבחינה וליישום של התאוריות וההבטים שנלמדו בסוגי שיח שונים: ספרותי-פואטי, אנתרופולוגי-חברתי-כלכלי, מוסרי, היסטורי, מדעי-גנטי ועוד. אם ייותר זמן תובלט הזיקה של תופעת המטפורה אל תופעת המטונימיה והקשר של שתיהן אל בעיות חשובות בתאוריה הבלשנית, כגון רב-ערכיות (בארטצ'), (תחומי תוכן (קרופט) וקטגוריות (טיילור).

חובות התלמידים: נוכחות קבועה, השתתפות פעילה בקריאה ובהצגת רפראטים, כתיבה של עבודה סמינריונית (למי שמבקש לכתוב עבודה סמינריונית בסמינר זה).

הסמינר הוא שנתי ויתקיים ביום ג' בשעות 16 עד 18
0614.4361  תחביר העברית המדוברת
ד"ר אסתר בורוכובסקיסמינר
הקורס מתמקד באופיה של לשון מדוברת בכלל והלשון העברית בפרט, תוך קריאת ספרות מתאימה.
התלמידים יתנסו בהקלטה ובתמלול של טקסט דבור ספונטני, ולאחר מכן נעמוד על תופעות מיוחדות ללשון המדוברת העולות מתוך הטקסטים. התופעות מתחלקות לכאלה הקשורות באופן ביצועה של הלשון הדבורה ולכאלה המהוות חלק מדקדוקה. נתרכז בעיקר בתופעות מתחום התחביר תוך שילוב מתמיד של הצורה עם הפונקציה.
כדי לבסס את ההבחנה בין הלשון הכתובה והדבורה נשווה טקסטים שיש להם שתי גרסאות, כגון השוואת הדיבור בתכניות טלוויזיה לכתוביות בעברית המלוות אותן, השוואת ראיונות בעל פה לציטוים מהם בעיתון ועוד.
0614.4362  מסורות הלשון של השומרונים
ד"ר משה פלורנטיןסמינר לתלמידי מ"א
מבעד לעברית ולארמית שנשמעת היום מפי השומרונים בקריאת תורתם ותפילותיהם משתקפים ניבים שנהגו בארץ ישראל סמוך לחרבן הבית השני (זו העברית) ובדורות שלאחריו (זו הארמית).
מטרת הסמינריון להפגיש את התלמידים עם דמותם של הניבים האלה ועם בעיות מחקרם. השיעורים הראשונים מוקדשים להכרת המיוחד בעדת השומרונים ולסקירת החיבורים שכתבו בני העדה במהלך הדורות. לאחר מכן מתקיימים דיונים שמתלבנות בהן בעיות בדקדוק העברית השומרונית כפי שהן עולות ממסורת ההגייה הנאמנה של בני העדה בקריאת התורה. השלב הבא הוא קריאה בחיבורים ארמיים שומרוניים וניתוח לשונם.
לאחר הנחת הנדבכים האלה, הכוללים היכרות עם ספרות המחקר על ניבי העברית והארמית של השומרונים ועל ניבים בני מצר, מנותחים טקסטים שומרוניים מאוחרים יותר, ימי ביניימיים בעיקרם: פיוטים ותפילות.
חלק נכבד של הסמינר יוקדש לליבונן של בעיות עקרוניות ומעשיות הכרוכות בהתקנתה של מהדורה מדעית. במסגרת זו יתנסו התלמידים בעבודה פילולוגית הקשורה בעיון בכתבי יד ובעבודת שדה בלשנית שעיקרה הקלטת אינפורמנטים שומרוניים וניתוח פונולוגי ומורפולוגי של הגייתם בעברית, בארמית ובעברית השומרנית הבלולה המיוחדת לעדת השומרונים.
תחומי מחקר קרובים שיש בהם לעזור לתלמיד המשתתף בסמינריון הם אלה: הפיוט העברי היהודי, ארמית, ערבית, נוסח המקרא.
0614.4363  טקסטים ארמיים
פרופ' אברהם טלסמינר
מראשית התקופה ההלניסטית הלכה הארמית וכבשה לעצמה מעמד כלשון יצירת הספרות, בצד הלשונות הלאומיות במרחב המזרח התיכון. במרוצת הדורות נעשתה הארמית לשון דומיננטית וחדרה אפילו אל תחום הפולחן. היא נתפשטה בארץ ישראל בקרב כל העדות ודחקה את העברית מן הדיבור. הסמינריון יציג לפני משתתפיו את הטקסטים העיקריים שנתחברו ארמית בשלושת הדיאלקטים שפעלו בארץ ישראל: היהודי, השומרוני ולימים הנוצרי.
0614.4619  מלשון התנאים ללשון האמוראים
ד"ר חיים כהןסמינר
הסמינריון עוסק בעיון בלשון חז"ל על שני רבדיה – לשון התנאים ולשון האמוראים. בסיס העיון הוא קריאה בטקסטים מספרות האמוראים של ארץ-ישראל (בראשית רבה, ויקרא רבה, התלמוד הירושלמי) ודיון בסוגיות הלשוניות העולות מהם תוך השוואתם למצוי בלשון התנאים. חלקו השני
של הסמינריון ייוחד להצגת רפארטים שבהם יציגו המשתתפים את פרי עיונם בטקסט נבחר.
0614.4627  הפועל - שימושים ליטרליים ומטפוריים
ד"ר אסתר בורוכובסקיסמינר
הקורס מתמקד במבנים התחביריים ובמשמעות של צירופים פועליים בעברית הכתובה בת זמננו.
המיון והניתוח ייעשו בהתבסס על הקבוצות הסמנטיות השונות שאליהן משתייכים הפעלים ועל מבנה הארגומנטים שלהם. תיעשה הפרדה בין העיון בפעלים בשימושיהם הליטראליים, היסודיים, הבסיסיים (משמעות בסיסית, משמעות ייחודית, מבנים תחביריים שלמים וחסרים ועוד) לבין שימושים מטפוריים שונים באותם פעלים. ניתוח השימושים המטפוריים יתבצע בשני מוקדים עיקריים:
זיהוי הסטייה המטפורית והגדרתה תוך השוואה לרכיבי המשמעות של הפועל במשמעותו היסודית.
שיטתיות במעבר של פעלים בשימוש המטפורי מקבוצה סמנטית אחת לאחרת
הקורפוס הנבדק הוא רומנים עבריים מקוריים מן השנים האחרונות.
0624.1101  מבוא לבלשנות שמית
פרופ' שלמה יזרעאלשו"ת
זהו קורס מבוא בסיסי לבלשנות השמית; אין צורך בידע מוקדם. הקורס יציג את משפחת הלשונות השמיות, ויעסוק במושגי יסוד בבלשנות בכלל ובבלשנות השמית בפרט. שני הנושאים העיקריים שיידונו בקורס הם פונולוגיה (=תורת ההגה) ומורפולוגיה (=תורת הצורות).
במסגרת הדיון הפונולוגי יוצגו העיצורים והתנועות בשפות השמיות (תוך כדי תיאור של תכונותיהם האופייניות) - כולל דיון במצב המשוער בפרוטושמית והשוואה של המצאי בשפות שמיות שונות.
במסגרת הדיון המורפולוגי יהיה עיסוק במערכות מורפולוגיות שונות בשפות השמיות - כגון כינויים, שמות, פעלים, וכן נטיות על פי גוף, בניין, זמן, אספקט ומודוס. כמו כן יהיה עיסוק במושגים כמו תצורה, נטייה וגזירה, שורש ומשקל.
בנוסף יידונו כמה נושאים הקשורים במורפוסינטקס - תופעות תחביריות המסומנות באמצעים מורפולוגיים והמשותפות לרבות מן השפות השמיות - כגון יחסות וסמיכויות.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
0624.1106  סורית למתקדמים
ד"ר עדה ורטהיימרשו"ת
זהו קורס המשך לקורס "סורית למתחילים". הקורס יתמקד בקריאת טקסטים מתקדמים מן הספרות הארמית – הסורית ובניתוח בלשני שלהם. רוב הטקסטים שייקראו יהיו בלתי מנוקדים
(מודפסים בכתב העתיק – אסטרנגלא). הקורס מיועד לבעלי ידע בסיסי בלשון הסורית (בוגרי "סורית למתחילים" או קורס מקביל לו).
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
0624.1109  תחביר הלשונות השמיות
ד"ר עדה ורטהיימרשו"ת
הקורס מברר מושגי יסוד בתחביר בכלל ובתחביר הלשונות השמיות בפרט. הוא עוסק בסוגים העיקריים של המשפט - המשפט השמני והמשפט הפועלי, המשפט הפשוט והמשפט המורכב - ודן במבנה הבסיסי שלהם (יסודות מבנה המשפט). כל זאת תוך התחשבות בהקשר שבו נתונים המשפטים (על פי שיטת התחביר הפונקציונלי) ובעזרת דוגמאות מן הלשונות השמיות השונות.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 29/06/2004 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 02/08/2004 בשעה 12:30
0624.1331  כתובות כנעניות מתקופת המקרא
פרופ' שלמה יזרעאלשו"ת
גילוי יסודותיה הלשוניים של עברית המקרא דורש - לבד מחקר הלשון המקראית ותולדות מסירתה, גם עיון בכתובות כנעניות שנכתבו בתקופת המקרא: כתובות עבריות מיהודה ומישראל, וכן כתובות כנעניות אחרות, בעיקר פיניקיות. נעמוד על בעיות של תיעוד, תיעוד חלקי והסקת מסקנות מתוך הקיים. נקרא כתובות עתיקות ונבדוק כיצד ניתן להתגבר על הפער בזמן ועל הפער התרבותי. בעיקר נלמד איך להכיר בחוסר הידיעה ולקבל אותה כנתון מדעי. ידע נדרש: שיעור מבוא כגון תורת ההגה והצורות של העברית, העברית והלשונות השמיות, מבוא לבלשנות שמית, או קורס למתחילים באחת מן הלשונות השמיות.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
0624.1346  געז למתחילים
ד"ר ברוך פודולסקישו"ת
געז היא שפה אתיופית עתיקה שעדיין משמשת כלשון הכנסייה האתיופית. גם לעדה היהודית באתיופיה שימשה געז כלשון הדת. חשיבותה רבה הן לחקר תולדות אתיופיה ותרבותה והן חמחקר הלשונות השמיות. הקורס "געז למתחילים" מוקדש ללימודי הכתב האתיופי, ללימוד יסודות הדקדוק של השפה ולקריאת טקסטים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
0624.1348  מפת שפות העולם - פנורמי
ד"ר ברוך פודולסקישיעור
הקורס מעביר למשתתפים בו ידע בסיסי על שפות העולם השונות, על הקריטריונים למיונן, על המושגים "אילן היוחסין" ו"מיון טיפולוגי". הכרת מבנים שונים של שפות נעשית תוך כדי הדגמה מעשית: ניתוח של משפט במספר רב של שפות כגון תורכית, סינית, יפנית, סנסקריט, הינדי, סואהלי ועוד. לא נדרש שום ידע קודם בבלשנות.
הקורס נועד לכל המתעניינים בשפות.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 12/02/2004 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 31/03/2004 בשעה 18:00
0624.1370  אמהרית למתקדמים
ד"ר אנבסה טפרהשו"ת
זהו קורס המשך לקורס "אמהרית למתחילים". במסגרת הקורס יהיה המשך של לימוד הדקדוק תוך התמקדות במורפולוגיה ובעיקר בתחביר. בנוסף יתרכז הקורס בקריאת טקסטים מן הספרות והעיתונות האמהרית ובניתוח בלשני שלהם. תושמענה גם הקלטות של הלשון המדוברת. הקורס מיועד לבעלי ידע בסיסי באמהרית (בוגרי "אמהרית למתחילים" או קורס מקביל לו).
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
0624.1512  העברית והלשונות השמיות
ד"ר יחזקאל מוצפישיעור
העברית כלשון שמית: עיון בשאלות של טיפולוגיה והיסטוריה לשונית: יידונו נושאים כגון:
דמיון ושוני בין לשונות; משפחת לשונות, פרוטו- שפה ולשונות ולשונות אחיות; מבני לשון מיוחדים ומאפיינים ללשונות השמיות; מעמדה של העברית בקרב משפחת הלשונות השמיות. דגש יושם על מונחים ומושגים בסיסיים בבלשנות בכלל ובבלשנות שמית בפרט.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 22/02/2004 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 05/05/2004 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/07/2004 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 09/08/2004 בשעה 12:30
0624.2112  מאגר לשון מדוברת: הקמה,תכתוב וניתוח
פרופ' ג'ון דו-בואהשו"ת
הקורס יעסוק בכל תהליך המחקר בשיח מדובר, למן איסוף הנתונים ועד תכתוב (תמלול) וניתוח, בדגש חזק על טכניקות לתכתוב הנחוצות לייצג כראוי את תפקיד הלשון באינטרקציה חברתית. מאמץ מיוחד יושקע בהקניית המיומנות לזהות את יחידת ההנגנה (אינטונציה,) שהינה היחידה הבסיסית לאירגון שפה מדוברת, הן ברמה הקוגניטיבית והן ברמה האינטראקטיבית. מטרה זו מצריכה יכולת האזנה, קליטה וזיהוי של הרכבים של סימנים פרוזודיים. נאזין תוך כדי דיון להקלטות משיחות באנגלית אמריקאית מן המאגר הלשוני של סנטה ברברה, וכן להקלטות בעברית מדוברת שיסופקו על ידי התלמידים. הדיונים התיאורטיים יתבססו, לפיכך, על מצע אמפירי עשיר משתי השפות.
הערות: השיעור יינתן בשפה האנגלית לבוגרי הקורס פוטנציאל העסקה בפרוייקט מאגר העברית המדוברת בישראל
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
0624.3119  לקסיקוגראפיה
ד"ר ברוך פודולסקיסמינר
הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגים בסיסיים במילונאות.
מטרת המילון וקהל היעד שלו. סוגים שונים של מילון – מבחינת התוכן, מבחינת ההיקף.
מהו מילון דו לשוני לעומת מילון חד לשוני. בחירת הלקסמות. הרכב הערך: מילה, אפרט מדעי, תרגום, דוגמאות. בעיות הנובעות מהבדלי שפות: הבדלים בעולם המושגים, הבדלים דקדוקיים, וכיצד ניתן להתגבר על כל אלה.
הערות: ניתן להירשם לסמינר כשיעור
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
0624.4122  שיטות במחקר העברית המדוברת
פרופ' שלמה יזרעאלסמינר
תיאור הלשון מתבסס בדרך כלל על נתונים מן הלשון הכתובה. לדוגמה, מושגים תחביריים כגון
"משפט" או "נושא" ו "נשוא" נתמכים על ידי המבנה הסולידי של הלשון הכתובה. הלשון המדוברת שונה במבניה מן הלשון הכתובה. מטרת הסמינר לבדוק במה. נשאל את עצמנו האם כדאי לנו להשתחרר מכבלי העיון בלשון הכתובה כדי להכיר בייחודה המבני של הלשון המדוברת, וכיצד נוכל לעשות זאת. ננסה לזהות מבנים ולבדוק כיצד להכריע בשאלות שונות מתחומיו המגוונים של העיון הבלשני.
נתבונן גם בשונות שבלשון המדוברת. השונות מובנית בלשון, ועשויה להיות תוצאת גיוון דימוגרפי או תוצאת הפקת הלשון בהקשרי שיח שונים. נבדוק דוגמאות לגוני לשון אחדים ונשאל כיצד נוכל לעמוד על המבחין בין החלופות הלשוניות.
סמינר לתואר שני. רצויה השתתפות קודמת בקורס "מאגר לשון מדוברת :הקמה ,תכתוב ,ניתוח" של פרופ' ג'ון דו-בואה או בקורס דומה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
0624.4123  שיח ותרבות
פרופ' ג'ון דו-בואהסמינר
הקורס יעסוק בקשר בין שיח טבעי ותרבות, ויכלול חומרים מהספרות העדכנית בבלשנות אינטראקטיבית, אנתרופולוגיה לשונית, ניתוח שיחה ורטוריקה. מוקד השיעור במחקר-עומק בשאלה של נקיטת עמדה והבדלים בין עמדות של דוברים שונים בשיחה. נלמד לזהות את התהליכים והדפוסים העדינים של איטרקציה רטורית, אשר באמצעותה מובעות עמדות הדוברים. סופו של התהליך בבניית תרבות. התלמידים יעבדו עם נתונים משיחות בעברית שיביאו הם עצמם לקורס.
הערות: השיעור יינתן בשפה האנגלית
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום חסר בשעה 9:00
0624.4331  לשונות וכתבים במרחב השמי - פנורמי
ד"ר ברוך פודולסקישיעור
גבולות המרחב - מצפון אפריקה במערב עד אירן במזרח ומאנטוליה בצפון עד אתיופיה בדרום. הקורס סוקר את הלשונות המדוברות היום ושהיו מדוברות בעבר במרחב זה, נותן מושג בסיסי של קרבה לשונית, סוקר את משפחת הלשונות השמיות-חמיות.
המצאת הכתב בשומר ובמצרים, התפתחות כתב היתדות והתפשטותו במזרח התיכון הקדום. הכתב הפיניקי והתפתחותו. תולדות הכתב הארמי וצאצאיו - הכתב העברי המרובע, הכתבים הסוריים, הכתב הערבי וכן הכתב היווני והרומי.
הקורס נועד לכל המעוניינים ואינו דורש שום הכנה מראש.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 25/02/2004 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 12/05/2004 בשעה 18:00
0699.4000  סדנת הבאה לדפוס
מר שמואל פרץסדנה
הסדנה כוללת נושאים נבחרים בתחומי הפקות הדפוס, התהליכים והטכנולוגיה ברמה הנדרשת
לקיום קשר טוב עם המבצעים השונים, ולמעורבות בתכנון, בקרה ופיקוח על איכותו של מוצר
הדפוס.
תכנית הלימודים:
1. מבוא להפקות דפוס
הדפוס בשירות העורך; הספר וכתב העת בעידן התקשורת האלקטרונית; היבטים שונים על מושג הדפוס; מהפכת הדפוס והשפעתה על הספר, העיתון וכתב העת; מהעורך לכורך - תהליכים
בהפקות דפוס.
2. תהליכים ועקרונות של שיטות הדפסה ואמצעי הדפסה
דפוס בלט; דפוס אופסט; דפוס שקע; הדפסה רשתית; הדפסה בתהליך צילומי; מדפסות ודפוס
דיגיטלי.
3. שלבים ותהליכים בהפקות דפוס
ספרים וחוברות; עיתונים ומקומונים; כתבי עת וביטאונים.
4. סדר וטקסט
טכניקות להכנת סדר דפוס לסוגיו; אותיות דפוס: סוגים, עיצובים ושימושים; עקרונות
בטיפוגרפיה וניסוח "הוראות סדר"; חישוב היקף כתב יד וחומר מודפס; חישוב שכר סופרים
ומחירי הפקת סדר.
5. הגהה ומניעת שגיאות
טעויות דפוס: סיבות ומניעה; עקרונות ההגהה וסימני הגהה מקובלים; בדיקת הגהות ­ היכרות
והתנסות.
6. התצלום והאיור
תמונות ואיורים ­ השגת מקורות והכנתם לדפוס; עקרונות הצילום הכללי ­ המצלמה, המחשב
והסורק; התצלום הרפרוגרפי­ יסודות טכניים בתצלומי קו ורשת; סוגי תמונות ותצלומים ­
זיהוי, בחירה והתאמתם לספר ולכתב העת; איך להכין ולהגיש חומר לצילום.
7. תהליכי הפקות דפוס באופסט (הרחבה)
צילום, הרכבה והכנת לוחות באמצעים ידניים וממוחשבים; תכנון הספר ­ רדייה, קיפול, שוליים וכריכה; הדפסות אופסט לסוגיהן ואמצעי הדפסה בבתי דפוס ובאופן עצמאי; עקרונות בהפקות צבע, תפקיד הצבע ובחירת צבעים; הפרדת צבעים והדפסת פרוצס.
8. הנייר
הכרת הנייר ותכונותיו; סוגי נייר ­ זיהוי בחירה והתאמתם להפקות השונות; תקנים, מידות
ותבניות של נייר; חישוב כמויות ומחירים.
* במהלך הקורס ייערך סיור במפעל הדפסה.
* הקורס כולל מספר תרגילי בית קצרים ומבחן גמר בכתב.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 03/02/2004 בשעה 9:00
0699.4001  סדנה לעריכה עיתונאית
ד"ר אילנה ארבלסדנה
הסדנה תוקדש ללימוד עריכה של מאמרים פובליציסטיים ומאמרים המשלבים פובליציסטיקה ודיווח המתפרסמים ב"עמודים הפנימיים" של העיתונות היומית. בסדנה תילמד צורת העריכה המיוחדת למאמרים מסוג כזה, מן הבחינה הלשונית, התוכנית והצורנית (כותרות ופתיחים). כמו כן, יילמדו הדרכים לטיפול במאמרים כאלה, בהתאם לסוג העיתון שבו הם אמורים להתפרסם: עיתוני הערב או עיתוני הבוקר.
מטרת הקורס, שיהיה מעשי בעיקרו, להביא את התלמידים לרמה של עריכה העומדת בקריטריונים מקצועיים. לשם כך יוטל עליהם לערוך מדי שבוע - בכיתה או בבית - מאמרי עיתונות. בתרגילים אלה יתנסו התלמידים בכל שלבי העריכה ויידרשו להביא את המאמרים לרמה העומדת בקריטריונים של הדפסה בעיתון. השיעורים יתרכזו בניתוח של עבודות התלמידים
וכן בניתוח מאמרים שכבר הופיעו בעיתונות.
0699.4003  הכרעות נורמטיביות בעריכה
ד"ר חיים כהןשיעור תיאורטי
הקורס נועד להביא את התלמיד לידי הכרת כללי הדקדוק, התחביר ושימושי הלשון האחרים של העברית המודרנית המיוסדים בעיקרם על החלטותיה של האקדמיה ללשון העברית.
במסגרת הקורס יעוין ברקע הלשוני של ההחלטות וייבחנו דרכי יישומן (או אי­יישומן) בעריכת
טקסטים מן הסוגים השונים ­ ספרותיים, מחקריים, פורמליים וכיו"ב.
עיון מיוחד יוקדש לשאלות שלא נמסרו (או שאין דרכן להימסר) להכרעת האקדמיה, ושהעורך
הלשוני חייב להכריע בהן מדעתו.
0699.4004  סדנה לעריכת התרגום מאנגלית
גב' נחמה ברוךסדנה
מטרת הסדנה היא לימוד מלאכת העריכה של ספרים מתורגמים מאנגלית לעברית. מלאכה זו מציבה שאלות רבות ומגוונות, כגון: שמירה על נאמנות למקור, קשיים שהשפה העברית מעלה, לשון נורמטיבית בתרגום לעומת המקור, העתקה נכונה של רובדי הלשון במקור, שמירה על טעמו של המתרגם ועוד ועוד. בשאלות אלה ואחרות אין טעם לדון בסדר מסוים, לכן תתמקד הסדנה בעבודה על טקסטים ובדיון בבעיות שעולות מהם. כל בעיה בטקסט תידון לאור דוגמאות נוספות של בעיות דומות שעלו בטקסטים אחרים.
הטקסטים ייבחרו מתוך תרגומים מהשפה האנגלית (ספרות יפה וספרי עיון). מכלול הטקסטים
יעלה מספר רב ככל האפשר של בעיות בתחומים שונים.
לתלמידים יימסרו טקסטים מתורגמים שטרם עברו עריכה ולצדם העתק של המקור הכתוב
אנגלית. התלמידים יערכו את הקטעים בבית, ועבודתם תיבדק במהלך השיעור. בתום הקורס
ידעו התלמידים כיצד לערוך טקסט מתורגם, כלומר כיצד לאתר את הבעיות שבו וכיצד לפתור
אותן.
0699.4006  סדנה לעריכה מנהלית
גב' עידית וולפהסדנה
א. מטרות הסדנה ושיטות הלימוד
מטרת הסדנה היא להכיר את קהילת השיח המנהלית. תיבחנה מטרות הכתיבה ויידונו האמצעים הלשוניים המשרתים את השגת התכלית הרצויה, כך שבסופו של דבר ישיג התלמיד יכולת עריכה הולמת של מסמך מנהלי המתאפיין בהעברה יעילה של המסר ובניסוח בהיר, מדויק וחד-משמעי
תוך הקפדה על שימוש בעברית תקנית.
בסדנה יושם דגש על הקניית כללים ועקרונות שיסייעו לכותב (ולאו דווקא לעורך) לשכלל את מיומנות הכתיבה בתחום הנידון; ינותחו מסמכים שונים זה מזה ותתורגל כתיבה של מסמכים מנהליים. ההתנסות והתרגול יחשפו קשיים אפשריים ובעיות שהכותב נתקל בהם בשלב תכנון המסמך, בארגון החומר ובעריכתו הסופית.
ב. נושאי הלימוד
הכרת קהילת השיח המנהלית
סוגלים סגנוניים
משלבים בלשון
משיח דבור לשיח כתוב
רמת הפורמליות של השיח
יחסי מוען - נמען
עקרונות שיתוף הפעולה בשיח המנהלי
גורמים המשפיעים על תהליך בחירת המבע הלשוני ועל גיבושו
גורמים המשפיעים על תהליך פיענוח המבע
יצירת סביבה לשונית המסייעת להשגת שיתוף הפעולה של הנמען
סוגים שונים של טקסטים
כתיבה דיווחית, כתיבה מעריכה
רכיבי מבנה ודגמים רטוריים של מסמכים שונים - ניתוח ומיפוי מסמכים
מכתבים בנושאים שונים, דו"ח, פרוטוקול, נייר עמדה, תזכיר, נוהל, הוראות הפעלה.
0699.4008  סדנת סגנון
ד"ר תמר סוברןסדנה
מטרת הסדנה
להביא את התלמידים להכיר מקרוב רמות סגנון ומשלבים ותפקידים שונים של טקסטים
ובכללם הטקסט הספרותי. הסדנה תתרכז באפיונים המשלביים המתהווים של העברית החדשה
ובריבוי סגנונות הכתיבה שבה.
מושגי המפתח בסדנה יהיו אחידות ותפקוד. התלמידים ילמדו לנתח את המרכיבים השונים של
הטקסט מן הבחינה התחבירית, הסמנטית, הרתמית­פרוזודית, הפרגמטית וכן מבחינת חקר השיח. יושם דגש על גורמי ייחוד סגנוני, על גורמים היוצרים אחידות ולכידות של הטקסט ועל
חריגות מלכידות זו. מיומנות זו של הבחנה בייחודו של טקסט, בלכידותו ובהתאמתו לייעודו
(הפונקציונליות שלו) עשויה להיות כלי עזר חשוב בעבודתו העתידית של העורך.
תיאור הסדנה
א. מבט דיאכרוני על טקסטים בעברית החדשה: עבודה על טקסטים מוקדמים מתקופת ההשכלה והתחייה; על הבעייתיות של הטקסטים מספרות דור המדינה; ציון התגבשות הסגנון ההגותי (למשל, אחד העם); נורמת המספר של שנות ה- 60 והקשר בין שני אלה; עיון בתופעת חדירת לשון הדיבור אל הטקסט הכתוב בשלהי המאה העשרים.
ב. מבט סינכרוני­משלבי על טקסטים בעברית החדשה: מאמרי מחקר במדעי הרוח והטבע,
פרסומים רשמיים, שירה וסיפורת, טקסט משפטי, נאומים ועוד.
אופיה של הסדנה:
בכיתה ינותחו טקסטים ובעקבותיהם יינתנו לתלמידים תרגילי ניתוח. בסיום הסדנה ייערך מבחן מסכם שיהיו בו שאלות עיוניות וטקסטים להבחנה, לניתוח ולעריכה.
0699.4009  סדנה לעריכה מדעית
מר אהרן ברגרסדנה
בסדנה נתמקד בעריכת טקסטים מדעיים בתחומי מדעי הרוח והחברה. נבהיר מה ייחודם של טקסטים אלה ומהן דרכי העריכה המיוחדות ההולמות אותם.
נעסוק בצורות השילוב של גורמים כגון מובאות, לועזית, מספרים, תאריכים, קיצורים וראשי תיבות. נרחיב בנושא רישום ההפניות הביבליוגרפיות. נבחין בין הפניות למקורות מסוגים שונים (ספרים, מאמרים בכתבי עת ובקבצים, עיתונים, מסמכים ארכיוניים, חיבורים בכתבי יד, ערכים מילוניים ואנציקלופדיים וכו'). נלמד אילו פרטים צריכה לכלול ההפניה ומה סדרם, וכן נכיר שיטות שונות לשילוב ההפניות ברצף הדיון בטקסט.
בהמשך הסדנה נעסוק ברצף הטיעון בטקסט המדעי. נברר על מה צריך העורך להקפיד בעריכת גוף הטקסט, ובפרט נעמוד על חשיבות הקשר התקין בין טענה, ראיות, דוגמאות, מסקנות וכיוצא באלה, על חיוניות העקיבות במישורים שונים של הטקסט ועל הסגנון המתאים לטקסט מדעי.
0699.4010  הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו
ד"ר חיים כהןשיעור תיאורטי
הקורס עוסק בעיון בסגנונות השונים הנוהגים בכתיבה העברית המודרנית ­ הספרות היפה
לגווניה וסגנונות העברית לדורותיה המשפיעים על דרכה, לשון העיתונות והכתיבה
הפובליציסטית, לשון הכתיבה המדעית­מחקרית ולשון הכתיבה המשרדית­פורמלית.
העיון ילווה בקריאת טקסטים, ניתוחם וחשיפת מקורותיהם של השימושים הלשוניים ברובדי
הלשון לתקופותיה ולסגנונותיה השונים.
0699.4016  סדנה לעריכה נורמטיבית
גב' ליאורה גרילקסדנה
מטרת הסדנה היא הכרת כללי הדקדוק, התחביר ושימושי הלשון האחרים של העברית המודרנית המבוססים בעיקרם על החלטותיה של האקדמיה ללשון העברית.
הסדנה תתמקד בכללי הכתיב חסר הניקוד, בכללי הפיסוק החדשים ובכללי התעתיק.
נושאים נוספים שיידונו בה הם: סדר המילים במשפט וצירופי הסמיכות.
כמו כן יושם דגש על הכרת המילון העברי מהיבטים אלה: צירופים כבולים, מילים שאולות, מילים נרדפות וסוגי הבידולים שביניהן.
במסגרת הסדנה ייבחן יישומן של החלטות האקדמיה בטקסטים מסוגים שונים: ספרותיים, מדעיים, משפטיים וכיו"ב.
0699.4017  סדנה לעריכת לשון השידור
גב' מיכל צימרמןסדנה
יועצי הלשון בטלוויזיה עוסקים במגוון נושאים - הם עורכים ומנקדים טקסטים לפני שידורם (לקריינות ולכתוביות), מעירים למגישים ולמנחים לאחר השידור, כותבים פינות לשון ועוד. עריכת לשון הפרסומת, שהיא עיקר העבודה, נעשית מתוך שמירה על הלשון התקנית, אך אין פוסלים בה גם לשון מדוברת וסלנג. יש הבחנה בין קטעי קריינות, שההקפדה בהם רבה, לבין קטעי משחק או קטעים של עדות אישית, הכול על-פי צורכי השעה ועל-פי התמורות המתחוללות בלשון.
0699.4019  סדנה לעריכה ספרותית
ד"ר בשמת אבן-זהרסדנה
במהלך הסמסטר נתוודע לשיקולי עריכה מסוגים שונים. נתחיל מניתוח טקסטים בספרות ילדים, שיחדדו את המודעות לשיקולי עריכה של התאמה לנמען והתאמה לתרבות בספרות זו. לאחר מכן ננתח דוגמאות לסוגיות של עריכה ספרותית מתוך הרומן "הגמד" לפר לאגרקוויסט. לקראת סיום הקורס נתרגל עבודת עריכה מעשית על טקסטים ספרותיים בעברית מתקופת העלייה הראשונה. יודגשו אילוצים של קריאות והבנה לעומת שיקולים אמנותיים של חדשנות ספרותית.