בחינות החוג ללשון העברית והלשונות השמיות בשנת הלימודים תשס"ד

מעודכן ליום שלישי 20 באפריל 2004

סמסטר א'

סמסטר ב'


סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
יסודות הדקדוק גב' רעיה חזון , ד"ר אורה עמבר02/02/20049:0003/03/200418:00
יסודות הלשון א'ד"ר אורה עמבר 02/02/20049:0003/03/200418:00
סדנת דפוסמר שמואל פרץ03/02/20049:00חסרחסר
ארמית מקראיתד"ר יחזקאל מוצפי 03/02/200412:3005/03/20049:00
תחביר למתקדמיםד"ר אסתר בורוכובסקי 04/02/200412:3010/03/200418:00
הלשון העברית לתקופותיה גב' רעיה חזון , ד"ר יחזקאל מוצפי06/02/20049:0017/03/200418:00
תחביר לשון המקראד"ר אורה עמבר 08/02/200412:3019/03/20049:00
בחינת בקיאות מ"א-העת העתיקה ד"ר משה פלורנטין09/02/20049:00חסרחסר
יסודות התחבירד"ר פנינה טרומר10/02/200416:0024/03/200418:00
תורת ההגהד"ר משה פלורנטין 11/02/20049:0026/03/20049:00
מפת שפות העולםד"ר ברוך פודולסקי 12/02/200412:3031/03/200418:00
הדרכה ביבליוגרפית גב' רעיה חזון13/02/20049:0013/04/200412:30
מושגי יסוד במדע הלשון ב'ד"ר עמנואל אלון 15/02/200416:0016/04/20049:00
הלשון העברית לתקופותיה-פנורמיד"ר חיים כהן 17/02/200412:3021/04/200418:00
(סמנטיקה ב' )פרגמטיקהד"ר פנינה טרומר 18/02/200412:3028/04/200418:00
העברית והלשונות השמיותד"ר יחזקאל מוצפי 22/02/200416:0005/05/200418:00
קריאה מודרכת בספרות חז''למר שי היימנס 24/02/200412:3007/05/20049:00
לשונות וכתביםד"ר ברוך פודולסקי 25/02/20049:0012/05/200418:00
ערבית למתחיליםמר טל קיטנפלון, ד"ר עירית גטרויר27/02/20049:0014/05/20049:00
ערבית למתקדמיםמר טל קיטנפלון27/02/20049:0014/05/20049:00
בחינת בקיאות מ"א-לשון חז"ל וארמית ד"ר חיים כהן14/04/200418:00חסרחסר

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
יסודות הדקדוק ד"ר אורה עמבר14/06/20049:0018/07/20049:00
יסודות הלשון ב'ד"ר אורה עמבר 14/06/20049:0018/07/20049:00
בחינת בקיאות מ"א-ימי הביניים גב' רעיה חזון15/06/200412:30חסרחסר
קריאה מודרכת בטקסטים מלשון ימה"ב גב' רעיה חזון15/06/200412:3019/07/200412:30
הלשון העברית לתקופותיה ד"ר פנינה טרומר , ד"ר יחזקאל מוצפי17/06/200416:0021/07/200416:00
תורת הצורותד"ר משה פלורנטין 18/06/20049:0022/07/20049:00
יסודות התחבירד"ר פנינה טרומר , ד"ר אורה עמבר 21/06/200412:3025/07/200412:30
לשון חז"לד"ר חיים כהן 23/06/200412:3028/07/200412:30
סמנטיקה לשנה א'ד"ר פנינה טרומר 24/06/20049:0030/07/20049:00
מדקדקי ימי הביניים גב' רעיה חזון25/06/20049:0030/07/20049:00
מושגי יסוד במדע הלשון א'ד"ר עמנואל אלון 28/06/200412:3001/08/200412:30
תחביר הלשונות השמיותד"ר עדה ורטהיימר29/06/200412:3002/08/200412:30
ערבית למתחיליםד"ר עירית גטרויר , מר טל קיטנפלון30/06/200412:3003/08/200412:30
ערבית למתקדמים מר טל קיטנפלון30/06/200412:3003/08/200412:30
הלשון העברית לתקופותיה-פנורמיד"ר חיים כהן 05/07/200412:3005/08/200412:30
הדרכה ביבליוגרפיתמר שי היימנס08/07/200416:0008/08/200416:00
העברית והלשונות השמיותד"ר יחזקאל מוצפי 11/07/200412:3009/08/200412:30
בחינת בקיאות בלשון עברית לתלמידי שנה א'חסר13/07/200412:3011/08/200412:30
בחינת בקיאות לתלמידי עריכה לשוניתחסר13/07/200412:3011/08/200412:30
בחינת בקיאות מ"א-העת החדשהד"ר אסתר בורוכובסקי11/08/20049:00חסרחסר