הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב

לומדים בגילמן שעורים, סדרות ותוכניות מיוחדות במדעי הרוח

צרפתית

לחיצה על שם הקורס תפתח את תיאור השיעור.

המידע לגבי מועדי הבחינות הרשום בסילבוס, מיועד לתלמידים מן המניין ולא לתלמידי תכנית לומדים בגילמן.

lg_french

קורסים בעברית

סמסטר א'

0625.6207.01יחסי גומלין בין ספרות לציור (תאריך בחינה)
ד"ר סוזן שטינברג
(ד"ר סוזן שטינברג)
סמסטר א' שו"ת  ב'  16:00-14:00  ווב  102
0625.6205.01התפתחותו של מוסד:תולדות הלשון הצרפתית (תאריך בחינה)
פרופ' חוה שילדקרוט
(פרופ' חוה שילדקרוט)
סמסטר א' שו"ת  ד'  14:00-12:00  ווב  102
0625.6206.01תופעת הסלונים במאה ה-17 בצרפת (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צור
(פרופ' נדין קופרטי-צור)
סמסטר א' שו"ת  ה'  14:00-12:00  ווב  103
0625.1220.01מבוא לספרות צרפתית:יצירות מופת מימה"ב ועד המאה ה-18 (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפרין
(מר עמנואל הלפרין)
סמסטר א' שיעור  ג'  18:00-16:00  ווב  001
0625.6204.01צרפת במאה ה-20 :היסטוריה פוליטית ותרבותית א' (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפרין
(מר עמנואל הלפרין)
סמסטר א' שו"ת  ד'  12:00-10:00  גילמן  144
(מר עמנואל הלפרין)
סמסטר א' שו"ת  ד'  14:00-12:00  גילמן  144

סמסטר ב'

0625.1222.01מבוא לספרות צרפתית:יצירות מופת מהמאה ה-18 ועד המאה ה- 20 (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפרין
(מר עמנואל הלפרין)
סמסטר ב' שיעור  ג'  18:00-16:00  ווב  001
0625.6210.01צרפת במאה ה-20 :היסטוריה פוליטית ותרבותית ב' (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפרין
(מר עמנואל הלפרין)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  12:00-10:00  גילמן  144
(מר עמנואל הלפרין)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  14:00-12:00  גילמן  144
0625.6213.01הפואטיקה של "הרומן החדש" (תאריך בחינה)
ד"ר עילי ראונר
(ד"ר עילי ראונר)
סמסטר ב' שו"ת  ד'  16:00-14:00  רוזנברג  105
0625.6211.01יצירות מופת של הרנסנס (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צור
(פרופ' נדין קופרטי-צור)
סמסטר ב' שו"ת  ה'  14:00-12:00  גילמן  221
0625.6215.01מיקומו של איש הרוח בצרפת בעבר ובהווה: דפוסי פעולה ויוקרה (תאריך בחינה)
ד"ר דניס שרביט
(ד"ר דניס שרביט)
סמסטר ב' שו"ת  ה'  20:00-18:00  ווב  103

קורסים בצרפתית

0625.2029.01ספרות פרנקופונית בעולם (תאריך בחינה)
ד"ר דינה חרובי
(ד"ר דינה חרובי)
סמסטר א' שו"ת  ד'  10:00-08:00  רוזנברג  102
0625.2028.01התחדשותו של התאטרון הצרפתי (תאריך בחינה)
ד"ר ג'וליה סיבוני
(ד"ר ג'וליה סיבוני)
סמסטר ב' שו"ת  א'  14:00-12:00  ווב  105
 
 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.