חזרה לדף הבית

 

תן משוב

 

תחומי הוראה ומחקר

 

חברי סגל בגמלאות

 

שעות קבלה של חברי הסגל

 

תחומי הוראה ומחקר

תחומי מחקר

תחומי הוראה

שם המרצה

אי-שיוויון בקרב כוחות ההוראה, פמיניזציה במינהל החינוך, היבטים סוציולוגיים של ההוראה והמינהל החינוכי.

שיטות מחקר וסטטיסטיקה, מנהיגות בחינוך, סוציולוגיה של ההוראה.

ד"ר אודרי אדי-רקח דואר אלקטרוני

סוציולוגיה של החינוך,
חינוך פוליטי
וחינוך לדמוקרטיה

סוציולוגיה של החינוך,
חינוך פוליטי
וחינוך לדמוקרטיה

פרופ' אורית איכילוב דואר אלקטרוני

היסטוריוגרפיה מקראית, פואטיקה של הסיפור המקראי,
תיאולוגיה מקראית ופיתוח
תכניות לימוד במקרא

ספרות והוראת המקרא

פרופ' יאירה אמית דואר אלקטרוני

יעוץ חינוכי בבתי ספר, בערכת תוכניות התערבות ייעוציות

יעוץ חינוכי, יעוץ חינוכי במערכת החינוך בישראל, יעוץ למערכת בית הספר

ד"ר רחל ארהרד דואר אלקטרוני

מנהלים של בתי ספר. תפישות תפקיד, סיפורי חיים, זהות מגדרית (ג'נדרית), פיתוח מתודולוגיות בחקר החינוך.

הסוציולוגיה של ההוראה ושל ניהול בתי ספר יומיים ופנימיתיים, ש"מ איכותיות, ביקורת החינוך: היבטים חברתיים.

פרופ' מרדכי אריאלי דואר אלקטרוני

מקום המבוגרים בהתפתחות ילדים בגיל הרך, תוך התמקדות באוכלוסיה בסיכון חברתי כלכלי.

התפתחות בגיל הרך ומקום המבוגרים בהתפתחות הילדים.

ד"ר דורית ארם דואר אלקטרוני

חלופות בהערכת הישגים, הערכת כישורי הכוונה עצמית בלמידה.

שיטות מחקר, מדידה והערכה

פרופ' מנוחה בירנבוים דואר אלקטרוני

היסטוריה של החינוך במערב אירופה, תפקידם של טקסים וסמלים בחינוך הפוליטי, מתודולוגיה של ההיסטוריה

היסטוריה של החינוך

ד"ר אבנר בן- עמוס דואר אלקטרוני

חברה בקונפליקט ובמעבר לשלום, סטראוטיפים ודעות קדומות, פסיכולוגיה פוליטית, פעילות גומלין בכיתה.

ייעוץ חינוכי, חינוך ערכי.

פרופ' דניאל בר-טל דואר אלקטרוני

התפתחות מקצועית של יועצים חינוכיים, התפתחות מקצועית והתפתחות קריירה של מתבגרים ומבוגרים צעירים. הערכת תוכניות ייעוציות להתפתחות קריירה.

ייעוץ חינוכי, התפתחות קריירה

ד"ר רחל גאלי צינמון דואר אלקטרוני

מנהיגות מנהלים, מדיניות וחקיקה בחינוך.

מינהל חינוך, מדיניות חינוך, היבטים משפטיים של החינוך, שיטות מחקר נטורליסטיות.

ד"ר דן גבתון דואר אלקטרוני

היבטים של ניתוח בעיה מתמטית, שימוש בנושאים תכניים כאמצעים דידקטיים במתמטיקה ומדעי המחשב, הוכחת נכונות אל אלגוריתם, שימוש במשחקים.

הוראת מדעי המחשב, הוראת מתמטיקה.

ד"ר גינת דוד דואר אלקטרוני

התפתחות לקסיקאלית מוקדמת, מורפולוגיה אצל ילדים לקויי שפה, הקניית שפה לתלמידים לקויי שמיעה

התפתחות שפה וחשיבה, תקשורת ושפה, התפתחות שפת אם, מחקר בינלשוני של ילדים לקויי שפה.

פרופ' אסתר דרומי דואר אלקטרוני

ההיסטוריה של החינוך בארץ ישראל, שילוב מחקר היסטורי עם קביעת מדיניות חינוכית עכשווית, חינוך קיבוצי

ההיסטוריה של החינוך

פרופ' יובל דרור דואר אלקטרוני

תהליכים ומושגים בלמידת מתמטיקה תיכונית ועל תיכונית: אבסטרקציה, ויזואליזציה, ייצוגים, מושג ההוכחה, מושג הפונקציה ועוד.

מתמטיקה בין תחום דעת לבין תחום הוראה ולימודה. נושאים אפיסטמולוגיים, קוגניטיביים ודידקטיים כולל שימוש בטכנולוגיות מידע.

פרופ' טומי דרייפוס דואר אלקטרוני

אוריינות, חקר קריאה, חקר וכתיבה בשפה ראשונה ושנייה, השירה, חקר תפישת מורים לאוריינות, חקר השפעת הז'אנרים על רכישת שפה שנייה

רכישת שפות והוראתן, אוריינות

ד"ר דוד הנאור דואר אלקטרוני

אוכלוסיית לקויי השמיעה בישראל, כשרים חברתיים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים, עמדות כלפי אנשים נכים.

חינוך תלמידים לקויי שמיעה, חינוך מיוחד.

ד"ר אמציה ויזל דואר אלקטרוני

הוראת לימודי היהדות, זהות יהודית בארץ ובגולה

הוראת התלמוד ומחשבת ישראל, פיתוח תוכניות לימודים

פרופ' דוד זיסנויין דואר אלקטרוני

שיפור ההוראה באוניברסיטה, תהליכי הוראה, יעילות ההוראה, ידע וחשיבה של מורים, שיפור ההוראה.
ללמידת מתמטיקה באמצעות מחשב, יעילות ההוראה

תהליכי הוראה, יעילות ההוראה, ידע וחשיבה של מורים, שיפור ההוראה, ידע פדגוגי כללי הדרוש להוראה, עיצוב ופיתוח אמצעי עזר להוראה ולשיפור ההוראה, שילוב טכנולוגיה בשיפור ההוראה, חשיבת תלמידים לגבי ההוראה והמורים.

פרופ' נירה חטיבה דואר אלקטרוני

חינוך מדעי וטכנולוגי, תקשורת ומחשבים בחינוך, בית הספר העתידי.

חינוך מדעי וטכנולוגי, מדעי החינוך.

פרופ' דוד חן דואר אלקטרוני

תהליכי קוגניציה חברתית אצל
ילדים עם צרכים מיוחדים, דפוסי
חשיבה סיבתית בהקשר הלימודי
והחברתי, מודלים להערכת שפה
של ילדים לקויי שמיעה

חינוך לקויי שמיעה, חינוך מיוחד

ד"ר חנה טור- כספא דואר אלקטרוני

שימור שפות בקונטקס של הגירה, יחסי משפחה ושימור שפה.

רכישת שפות והוראתן ושימור שפה.

ד"ר מיכל טננבאום דואר אלקטרוני

חינוך וריבוד חברתי ועדתי, חינוך ושינוי חברתי, מדיניות חינוך

מדיניות החינוך וארגונו, סוציולוגיה של החינוך

פרופ' אברהם יוגב דואר אלקטרוני

הסתגלות ואי הסתגלות למערכות
חדשות, תכניות מניעה וחיסון וצדק בינאישי

ייעוץ חינוכי

ד"ר משה ישראלאשוילי דואר אלקטרוני

מערכת ההשכלה הגבוהה ביישוב היהודי ובמדינת ישראל בתקופת היישוב ובעשורים הראשונים.

סוציולוגיה של מערכות אקדמיות וניתוח נתונים כמותיים.

ד"ר אורי כהן דואר אלקטרוני

מערכות בקרה חכמות בחינוך, תכנון של מערכות חכמות כפעולות לימודיות.

מערכות ממוחשבות בחינוך, תכנון בהוראת הטכנולוגיה, יסודות של מערכות טכנולוגיות.

פרופ' איליה לוין דואר אלקטרוני

פתרון בעיות ורכישת מושגים, התפתחות ופיתוח אוריינות, אינטרקציה בין אם לילד בתחום האוריינות, השפעות תרבותיות על חשיבה

פסיכולוגיה התפתחותית, התפתחות ולמידה, אוריינות, התפתחות מוסרית

פרופ' איריס לוין דואר אלקטרוני

סביבות למידה קונסטרקטיביסטיות ותכנון לימודים בבתי ספר חדשניים, הערכת הישגים של ילדים עולים, חשיבה של מורים ותלמידים.

למידה והוראה בבית-ספר, תכנון לימודים.

פרופ' תמר לוין דואר אלקטרוני

כלכלת עבודה, כלכלת ישראל, כלכלת חינוך, כלכלת רווחה

מנהל החינוך וארגונו, הוראת מדעי החברה

ד"ר נילי מארק דואר אלקטרוני

תפיסה וביצוע של דיבור, אקוסטיקה של הדיבור, תפיסה וביצוע של דיבור אצל לקויי שמיעה

לקויי שמיעה , חינוך מיוחד

ד"ר טובה מוסט דואר אלקטרוני

היסטוריה של תכניות לימודים והוראת היסטוריה, היבטים תרבותיים ופוליטיים.

הוראה ותכנון לימודים
בהיסטוריה, חינוך ורב-תרבותיות.

ד"ר יהושע מטיאש

קשיים בהוראת נושאים שונים
בפיסיקה, הוראת אסטרופיסיקה במסגרת לימודי הפיסיקה

הוראת פיסיקה

פרופ' מאיר מידב דואר אלקטרוני

עולמות וירטואליים ותקשורת בחינוך, למידת הטכנולוגיה.

תקשורת מחשבים בחינוך, היבטים קוגניטיביים בחינוך הטכנולוגי

פרופ' דוד מיודוסר דואר אלקטרוני

למידה פעילה ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות בהוראת המדעים, דרכים לשיפור הוראת מדעי החיים באוניברסיטאות, טיפול בתפישות מוטעות של תלמידים באמצעות מודלים.

הוראת מדעי החיים.

ד"ר גילי מרבך עד דואר אלקטרוני

לקות למידה והיפראקטיביות, (ADHD), תחומים רגשיים וחברתיים של תלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים, משפחות לילדים בחינוך המיוחד.

חינוך מיוחד, ייעוץ חינוכי

פרופ' מלכה מרגלית דואר אלקטרוני

גורמים המשפיעים על הישגים במתמטיקה, במדעים ובסטטיסטיקה, אבחון תפישות מוטעות בתחומים הנ"ל, מדידה (תקיפות ומהימנות).

מדידה, מתודולוגיה מחקרית, שיטות מחקר וסטטיסטיקה.

ד"ר פאדיה נאסר דואר אלקטרוני

הערכת פרוייקטים חינוכיים
ותוכניות לימודים, הערכה בין ספרית, הערכה וקבלת החלטות, הערכת הישגי תלמידים

שיטות מחקר מדידה והערכה, מינהל החינוך

פרופ' דוד נבו דואר אלקטרוני

למידה והוראה באמצעות האינטרנט, בתי ספר וירטואליים, למידה והוראת מדעים באמצעות סביבות ממוחשבות, שילוב מערכות תקשוב בבתי ספר.

למידה ברשת, סביבות ממוחשבות בהוראת מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה.

פרופ' רפי נחמיאס דואר אלקטרוני

חוקים אינטואיטיביים במדע
ובמתמטיקה

הוראת המדעים

פרופ' רות סתוי דואר אלקטרוני

תהליכי הבנת הנקרא בשפה זרה,
תהליכים קוגניטיביים ברכישת
שפה זרה, המחשב בהוראת שפה זרה

הוראת אנגלית

תמר פוירשטיין דואר אלקטרוני

אפאזיה, הפרעות שפה ותחביר, דיסלקסיה, עיבוד משפטים בזמן אמת.

פסיכולוגיה קוגניטיבית, נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית, תהליכי קריאה והפרעות קריאה.

ד"ר נעמה פרידמן דואר אלקטרוני

תכנון לימודים בית ספרי, הגירה, אתיקה במחקר חינוכי.

תכנון לימודים בית-ספרי, שיטות מחקר נטורליסטיות

פרופ' נעמה
צבר בן-יהושע
דואר אלקטרוני

תפישת מושגים מתמטיים, בחינת דרכי הוראה והשפעתן על תפישת מושגים מתמטיים, הכשרת מורים וקידום מורים, כללים אינטואיטיביים במתמטיקה, במדעים, הקשר בין מתמטיקה ומדעים.

הוראת מתמטיקה, הכשרת מורים למתמטיקה, הוראת מורים למתמטיקה.

ד"ר פסיה צמיר דואר אלקטרוני

התפתחות חברתית

ייעוץ חינוכי

פרופ' רחל קרניול

רכישת לשון ראשונה ושנייה, רכישת האוריינות, התפתחות הלשון הכתובה, מבנה העברית החדשה, שונות לשונית, מבנה האורתוגרפיה.

בלשנות, לשון עברית

ד"ר דורית רביד דואר אלקטרוני

רכישת שפה שנייה, פיתוח מדיניות לשונית לישראל, עמדות, סטריאוטיפים ועדיפויות לשוניות בקבוצות אתנולינגוייסטיות, הערכה חלופית, שפה במקומות עבודה בקרב עולים מחבר העמים.

רכישת שפות והוראתן

פרופ' אילנה שוהמי דואר אלקטרוני

קוגניציה של מורים, פיתוח תוכנית לימודים להכשרת מורים והשתלמותם

פסיכולוגיה התפתחותית, קוגניציה
של מורים, פיתוח תוכניות
לימודים לילדים ולמורים

פרופ' סידני שטראוס דואר אלקטרוני

תפיסת מושגים מתמטיים, אבחון
ותיקון תפיסות מוטעות
במתמטיקה, חוקים
אינטואיטיביים במדעים
ובמתמטיקה, הוראת מורים למתמטיקה

הוראת מדעים מדויקים, הוראת המתמטיקה, הוראת מורים למתמטיקה

פרופ' דינה תירוש דואר אלקטרוני

מערכות מידע ניהולי, מערכות תומכות החלטה, מינהל חינוך ממוחשב, השלכות טכנולוגיית המידע על ארגון בית הספר וניהולו.

מינהל החינוך, מערכות מידע ניהולי בחינוך

פרופ. משה תלם דואר אלקטרוני

מחשבה מדינית ופילוסופיה
של החינוך

היבטים פילוסופיים של
החינוך, פילוסופיה פוליטית

פרופ' יעל תמיר


 

חברי סגל בגמלאות

תחומי מחקר

שם המרצה

חקר הבנת מושגים מדעיים, שיטות הוראה, שיפור ההוראה, פיתוח חומרי למידה

ד"ר יהודית אייזן דואר אלקטרוני

המחשב בהוראת המתמטיקה, מציאת הוכחות פשוטות

פרופ' עמוס ארליך דואר אלקטרוני

פסיכולוגיה של הומור, מחוננים, גיל ההתבגרות, תהליכים קבוצתיים

פרופ' אבנר זיו דואר אלקטרוני          אמריטוס

תכנון בית-ספרי, הכשרת מורים, מצויינות מורים, אתיקה במחקר חינוכי

פרופ' משה זילברשטיין

הערכה והשוואה של תכניות
לימודים, פיתוח נבחנים, חלופות בערכת הישגים

פרופ' אריה לוי דואר אלקטרוני          אמריטוס

חקירת מתבגרים במיטבם, הורות והורים בישראל

פרופ' צפורה מגן דואר אלקטרוני          אמריטוס

מחוננות ויצירתיות

פרופ' רוברטה מילגרם דואר אלקטרוני          אמריטוס

התמודדות הפרט והציבור במצבי
לחץ, התערבות מקצועית בעתות משבר

פרופ' נח מילגרם           אמריטוס

הערכה בחינוך הגבוה, שיפור הוראה באוניברסיטה, הערכת תוכניות לימודים

פרופ' מרדכי מירון דואר אלקטרוני

הוראת ספרות, ספרות עברית, ספרות ההשכלה, דרמה עברית

פרופ' בן-עמי פיינגולד

פילוסופיה של החינוך

פרופ' אהרון קליינברגר           אמריטוס

מיקרו-סוציולוגיה ומנהל של בית הספר, היסטוריה חברתית של ארגוני חינוך ומערכות בתי ספר
ומחקר משווה בחינוך

פרופ' יצחק קשתי           אמריטוס

הכשרת מורים

ד"ר אשר ריבלין

הוראת ליקויי שמיעה

פרו'פ גרי רייכשטיין

פילוסופיה של החינוך

פרופ' אליהו רוזנוב

הוראת הסטוריה, שימושי מחשב בהוראת הסטוריה

בת-שבע שביב

סוציולוגיה של חינוך נוער
וסטודנטים, סוציולוגיה של ארגונים חינוכיים והקהילה, בחירה בחינוך, תנועות נוער, והמפגש בין עולים וותיקים בשנות החמישים בארץ ומה אירע בו

פרופ' רינה שפירא דואר אלקטרוני          אמריטוס

למידה שיתופית בקבוצות קטנות, עבודת צוות בבית הספר, פיתוח ארגוני של בית הספר, שינוי בית הספר התיכון

פרופ' שלמה שרן דואר אלקטרוני          אמריטוס