טפסי האגף למחשוב


בקשה לשימוש במשאבי מחשב
בקשה לשימוש במשאבי מחשב לגורם חיצוני ומתנדב
רכישת שירותי מיחשוב באוניברסיטת תל אביב
רכישת שירותי תמיכה בתחנת עבודה ושירותים נוספים
(FIREWALL) בקשה למתן שירותים לרשת האינטרנט
טופס רכישת תוכנות לכיתות מחשב
טופס פתיחת קוד פקולטטי
רכישת שירותי תמיכה באתר אינטרנט או במסד נתונים
בקשת הרשאת שימוש בממת"א
קבלת שרותי משלוח מסרונים