מוקד תמיכה
אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע
לקבלת תמיכה צלצל: 03-6408888

חינם לסטודנטים Office 365

.בחינם Office 365 סטודנטים באוניברסיטת תל אביב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה

.ההטבה ניתנת ללא תמיכה.השירות ניתן לסטודנטים פעילים בלבד
.@mail.tau.ac.il :לצורך שימוש בהטבה יש להשתמש בכתובת הדואר
(כתובת דואר כזו נפתחה לכל הסטודנטים)
מדריך התקנה ראשונית

שאלות נפוצות