נושאים כלליים


ביצוע גיבויים לדואר לפני מחיקת קוד מחשב אוניברסיטאי
וקבצים זמניים Cookies ניקוי
ביצוע אקטיבציה
(sysaid) HelpDesk -מערכת ה
הוספת תמונה לכרטיס עובד