אוניברסיטת תל-אביב
Tel Aviv University
מוקד תמיכה אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע


מוקד תמיכה
אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע
03-6408888 לקבלת תמיכה צלצל

MAIL דוא"ל בשרת
כניסה לדואר
(forward) העברת דוא"ל לכתובת אחרת
.כל מייל שיגיע לכתובת האוניברסיטאית יועבר באופן אוטומטי לכתובת יעד אחרת שתיבחר
.ניתן להפנות את המייל ליותר מכתובת אחת, וניתן להשאיר העתק על שרת האוניברסיטה
בו זמנית באותו דפדפן Gmail עבודה עם מספר חשבונות
פרטית gmail גיבוי הדואר בכתובת
.העתקת תכולת תא הדואר האוניברסיטאי לכתובת דואר פרטית לפני סגירת החשבון

חזרה לדף ראשי
תגובות והצעות ניתן לשלוח למנהל האתר

עובדי אגף מחשוב רשימת מחשבים חסומים בגלל וירוס שירותי אגף המחשוב לוח מודעות

קוד וסיסמה   גישה מרחוק וגלישה   דואר   תקשורת   שירותי וידאו   סיפריות   טפסים ורשימת מחירים   מערכת מוקד התמיכה
שירותי מחשוב לסטודנטים   שירותי מחשוב לסגל   (IBM) מערכת מנהל מרכזית   UNIX   שירותי רשת-פורטלון   הורדות
מקינטוש   מתאמי פקולטות   מדריך טלפון ודוא"ל   פנימי

הצהרה