במקרה שיכחה של הסיסמה
סטודנטים

'דרך א
http://tools.tau.ac.il/passwd :יש להיכנס לדף של שינוי הסיסמה
(יש להקליד את ה-"קוד אישי לסטודנט" (מספר בן 4 ספרות
(current password) במקום הסיסמה הנוכחית

'דרך ב

יש לפנות למוקד התמיכה של אגף המחשוב בטלפון 6408888UNIX ובמערכות POST -סיסמה ב

.הקוד האישי מודפס בפינקס התשלומים ובהודעת הקבלה

.ניתן לקבל תדפיס של הקוד בתחנות האונידע בעזרת כרטיס הסטודנט

:ניתן לאחזר קוד אישי באתר מידע אישי באינטרנט, בדף ההזדהות
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Utils/Get_Kod.aspx
.הקוד ישלח בדוא"ל

ניתן להגיע פיזית עם תעודה מזהה למוקד התמיכה של אגף המחשוב או ליחידת המרשם
(קוד אישי לסטודנט (4 ספרות