חשבון מחשב

האוניברסיטה מקצה לתלמידיה שם משתמש (קוד מחשב) וסיסמה ראשונית שבאמצעותם ניתן להזדהות בכניסה לשירותי המחשוב המקוונים, כגון:
שירותי דואר אלקטרוני ,
שירותי מידע אישי לתלמידים,
כניסה לאתר למידה מרחוק,
כניסה לאתר הוידאו,
כניסה לכתבי עת אלקטרוניים ,
שימוש בתוכנות מדעיות,
תקשורת אלחוטית .

תלמידים חדשים מתבקשים לאתחל בפעם הראשונה את חשבון המחשב בכתובת   http://www.tau.ac.il/newuser/
(בתנאי שהסדירו את תשלום שכר הלימוד 5 ימי עסקים קודם לכן)
.

בתהליך אתחול החשבון הסטודנט יחתום על הצהרת שימוש במשאבי המחשב של אוניברסיטת ת"א ע"י הקלדה חוזרת של הקוד האישי (4 ספרות) בסוף ההצהרה.
כמו כן, תוצג מדיניות שירותי האינטרנט באוניברסיטת ת"א.

שם-המשתמש
שם-המשתמש של הסטודנט מורכב בדרך כלל משמו הפרטי ושם המשפחה באותיות לטיניות. אורך השם הוא 12 אותיות לכל היותר. שם-המשתמש יוצג בתהליך אשרור החשבון והוא אינו ניתן לבחירה.
דוגמה: אם השם הפרטי הוא Moshe ושם המשפחה הוא Sofer, שם-המשתמש יהיה moshesofer אלא אם כן שם זה תפוס ע"י משתמש אחר. במקרה זה יקבע שם-משתמש אחר.
במידה ושכחת את שם-המשתמש שלך לאחר אתחול החשבון, הפעל שוב את דף אתחול החשבון.
הערה:
סטודנט שלא מלא את שמו באותיות לטיניות בעת ההרשמה לאוניברסיטה, לא יוכל לקבל חשבון מחשב עד להשלמת הנתונים במשרד רישום וקבלה.

סיסמה
בהמשך תהליך האתחול תתבקש להגדיר סיסמה.
כללי הסיסמה מופיעים ב"חוקי בניית הסיסמה ".
הסיסמה תקפה בדרך כלל למשך חצי שנה לכל היותר.
כאשר תוקף הסיסמה עומד לפוג ישלח דואר אלקטרוני למשתמש שמודיע לו על כך.
לחידוש הסיסמה   https://www.tau.ac.il/passwd/passwd_h.html .
הערה: (הסיסמה החדשה נכנסת לתוקף לאחר 30 דקות לכל היותר).

עזרה
לעזרה אפשר לפנות למתאם המחשוב של היחידה
או למוקד התמיכה של האגף למחשוב: https://helpdesk.tau.ac.il טל. 03-6408888.

  Tel Aviv University Tel Aviv University