תוכנות מדעיות ותוכנות עזר

האגף למחשוב מציע למשתמשים סל תוכנות מדעיות לשימוש בקמפוס ומחוץ לקמפוס.
התוכנות כוללות תוכנות כמו MATLAB, Mathematica, Maple, SPSS, SAS , Statistica וכו'.
סל התוכנות והגישה אל התוכנות משתנה בהתאם למערכת ההפעלה (Windows, Unix, Mac) ובהתאם לאופן ההתחברות לסל.

להלן דרכי הגישה לסלי התוכנות השונים:

  Tel Aviv University Tel Aviv University