גישה למשאבי ספריה אלקטרוניים

הגישה למשאבים אלקטרוניים שונים, כגון: מאגרי מידע אלקטרוניים, מותרת לקהיליית האוניברסיטה בלבד – סגל וסטודנטים.
    הגישה אפשרית :
  1. מהרשת האוניברסיטאית.
  2. כשנמצאים מחוץ לרשת האוניברסיטאית.
    במקרה זה, יש להגדיר בדפדפן (browser) הגדרה של proxy אוניברסיטאי שלאחר הזדהות יאפשר גישה למשאבים הנ"ל.
    ההזדהות חייבת להיות בעזרת שם-המשתמש. למידע על שם-המשתמש ראו: חשבון מחשב.
.

סטודנטים לתארים מתקדמים יכולים להתחבר מהבית לרשת האוניברסיטאית – בתשלום .
ראה הנחיות באתר מרכז התמיכה של האגף למחשוב .

עזרה
לעזרה אפשר לפנות למתאם המחשוב של היחידה
או למוקד התמיכה של האגף למחשוב: https://helpdesk.tau.ac.il טל. 03-6408888.


הסבר - שרת proxy
שרת ה-proxy משמש כמתווך בין המשתמשים לאינטרנט.
כל בקשות הגלישה של המשתמשים מנותבות אליו והוא עונה לבקשות בהתאם למדיניות שנקבעה.

  Tel Aviv University Tel Aviv University