דואר אלקטרוני

לכל סטודנט באוניברסיטת ת"א ניתנים שירותי דואר אלקטרוני לשימוש במהלך הלימודים.
כתובת הדואר האלקטרוני תשמש את האוניברסיטה בפניותיה אל הסטודנט .

שירותי דואר אלקטרוני באמצעות חברת Google

הסטודנטים מקבלים שירותי דואר אלקטרוני ע"י חברת Google ובאחריותה.
כניסה לשירותי הדואר תתבצע בכתובת: http://mail.tau.ac.il
ניתן להכנס לשירותי הדואר כמו גם לשירותים נוספים גם דרך הפורטל לשירותים מקוונים: http://mytau.tau.ac.il
סטודנט חדש יכול להשתמש בשירותים אלה לאחר תשלום שכ"ל ואתחול חשבון המשתמש האוניברסיטאי.
כתובת דואר אלקטרוני
כתובת הדואר האלקטרוני האוניברסיטאית היא: mail.tau.ac.il@"שם-משתמש"
כאשר "שם-משתמש" הוא שם-המשתמש של הסטודנט כפי שמתואר ב"חשבון מחשב".
דוגמה: moshesof@mail.tau.ac.il

תלמידים רשאים להפנות דוא"ל (Forward) מהכתובת האוניברסיטאית לכתובת פרטית על פי ההנחיות באתר:
http://www.tau.ac.il/cc/helpdesk/e-mail/mail/forward_mail/forward_mail.html

פניה לעזרה

לעזרה אפשר לפנות למתאם המחשוב של היחידה
או למוקד התמיכה של האגף למחשוב: https://helpdesk.tau.ac.il טל. 03-6408888.
הסטודנטים שתיבת הדואר שלהם בשרת: mail.tau.ac.il יפנו למוקד התמיכה בבעיות היזדהות בלבד.

  Tel Aviv University Tel Aviv University