רשימת תפוצה של קורסים

מערכת רשימות תפוצה (listserv) היא מערכת המאפשרת ליצור, להפעיל ולנהל רשימות משתמשים באמצעות דואר אלקטרוני.

באוניברסיטת תל-אביב מערכת רשימות התפוצה מותקנת בשרת: listserv.tau.ac.il  .

מערכת רשימות התפוצה מאפשרת מספר פעולות, כגון:
  • הפצת מכתבים אלקטרוניים לכל חברי הרשימה.
  • עיון בארכיון הרשימה (archive), המכיל את כל המכתבים שהופצו לחברי הרשימה מאז הקמתה.
  • הרשמה וביטול השתתפות ברשימה.

פתיחת רשימות התפוצה לקורסים
בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים, נשלחים בדואר אלקטרוני מכתבים למרצים ובהם מידע על רשימות התפוצה שנפתחו עבור הקורסים אותם הם מלמדים.
כל הסטודנטים שנרשמו לקורס יהיו כלולים ברשימה .
לאחר מכן מתבצע עדכון שוטף של הרשימות בהתאם לבסיס נתוני הסטודנטים של האוניברסיטה.
המרצים הם בעלי הרשימה וביכולתם לנהל אותה .

ממשק web
ממשק ה-web של רשימת תפוצה ששמה xxxxxx הוא:
http://listserv.tau.ac.il/archives/xxxxxx.html

דוגמה: ממשק ה-web של רשימת תפוצה עבור קורס בפקולטה להנדסה שמספרו 0509-2801-01 הוא:
http://listserv.tau.ac.il/archives/0509-2801-01.html

כניסה לממשק ה-web היא באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש וסיסמה.

כתובת הדואר האלקטרוני היא הכתובת האוניברסיטאית: username@post.tau.ac.il כאשר username הוא שם המשתמש של הסטודנט באוניברסיטת תל-אביב.

סיסמה -אין קשר בין סיסמה זו לסיסמת הכניסה לשרתי האוניברסיטה.
בשימוש הראשון ברשימת תפוצה יצטרך המשתמש לבחור "get a new LISTSERV password first".
יש למלא אחר ההוראות.
תהליך אשרור הסיסמה מתבצע באמצעות דואר אלקטרוני.
הוראות מפורטות ניתנות בזמן ביצוע התהליך.

הסיסמה הזו תשמש את הסטודנט לכל רשימות התפוצה האוניברסיטאיות (listserv.tau.ac.il).

הערה:
אפשר לראות את כתובת הממשק ה-web-י באמצעות מערכת השעות האינטראקטיבית (ברשומת הקורס במערכת קיים קישור אל הממשק ):
http://www2.tau.ac.il/yedion/yedion.html

הסטודנט יכול לקבל מידע רב לגבי הקורס במערכת זו.

תכתובת בין חברי הרשימה - מרצה + סטודנטים:
התכתובת בין חברי רשימה יכולה להתבצע באמצעות ממשק ה-web או באמצעות דואר אלקטרוני
ע"י שימוש בתוכנת דואר אלקטרוני כלשהי.
לשם כך, יש לדעת את שם רשימת התפוצה .
אם, לדוגמה, כתובת ממשק ה-web של רשימת תפוצה ע בור קורס בפקולטה להנדסה שמספרו 0509-2801-01 היא:

http://listserv.tau.ac.il/archives/0509-2801-01.html

הכתובת למשלוח דואר אלקטרוני לחברי הרשימה היא:

0509-2801-01@listserv.tau.ac.il

  Tel Aviv University Tel Aviv University