שטחי דיסק מרכזיים בשרתי האוניברסיטה (אגף מחשוב)

לכל סטודנט מוקצה שטח דיסק לדואר אלקטרוני ושטח דיסק לשמירת קבצים - home directory.

ניתן לגשת לקבצי ה- home directory

באמצעות תוכנת WINSCP גם כשנמצאים מחוץ לרשת האוניברסיטאית.

ומתוך מחשב אישי ברשת האוניברסיטאית.
לבדיקת ההקצאה ונצול השטחים : http://www.tau.ac.il/cc/quota/ .

עזרה
לעזרה אפשר לפנות למתאם המחשוב של היחידה
או למוקד התמיכה של האגף למחשוב: https://helpdesk.tau.ac.il טל. 03-6408888.

  Tel Aviv University Tel Aviv University