שימוש בשרת יישומים ( Citrix) באמצעות דפדפן (browser)

כדי לעבוד עם סל התוכנות באמצעות דפדפן האינטרנט צריך להתקין, לפני השימוש הראשון, רכיב תוכנה מיוחד (client).

להוראות התקנת ה- client הקש כאן.

לאחר התקנת ה- client, הכניסה אל סל התוכנות אפשרית באמצעות הקישור הבא: https://citrix.tau.ac.il.


הערות:

בחירת תוכנה
יש לבחור קבוצה ומתוכה את התוכנה הרצויה.

במידה ויפתח חלון: Client File Security,
יש לבחור: Full Access ומומלץ לבחור: ....Always ask

פתיחת קבצים
כשסטודנט מקבל קובץ נתונים במבנה של spss, אנחנו ממליצים לשמור אותו בכונן C או בכונן D של המחשב האישי. שם הקובץ צריך להיות שם קצר ו באותיות אנגליות.
בשימוש בתוכנה, לאחר בחירת "פתח" - "open" יש לפנות לספריה המתאימה על הדיסק בה נמצאים הקבצים הנדרשים - ראה הסברים בסעיף "שמירת קבצים".

שמירת קבצים
לאחר בחירת "שמור בשם" - "save as" יפתח חלון שמירה "Save Data As" עם רשימת הדיסקים בהם אפשר לשמור את הקובץ .

הדיסקים המקומיים מופיעים עם המילה "Client".
לדוגמה:   (:C$ on 'Client' (C    מצביע לדיסק C במחשב האישי.

בהמשך רשימת הדיסקים מופיע דיסק Z. דיסק זה מייצג את שטח הדיסק של המשתמש בשרת הקבצים של האגף למחשוב (home directory).
שטח דיסק זה ניתן לשימוש הן מהמחשב האישי - בבית והן ממחשבים ברשת האוניברסיטאית.
לדוגמה עבור משתמש abc on 'TAUCC main file server (goliath)'(Z:)    :abc     מצביע לשטח הדיסק המרכזי של המשתמש abc.
הערה:
השימוש האופציונלי בדיסק Z אינו ניתן לסטודנטים של מדעי המחשב.

אזהרה:
אין לשמור קבצים בכונן \:m .
זהו דיסק מקומי בשרת ה-Citrix והמקום עליו מוגבל. שמירה עליו תביא למילוי מכסת המקום של המשתמש (quota) על השרת ולהפרעות במהלך התקין של העבודה.

יציאה מהמערכת
ליציאה מהמערכת יש לסגור תחילה את היישומים שהופעלו מתוך Citrix.
ליציאה מ- Citrix יש להקיש על "Logout" שמופיע בפינה הימנית העליונה בתת-החלון שמכיל את רשימת היישומים.

עזרה
לעזרה אפשר לפנות למוקד התמיכה של האגף למחשוב: https://helpdesk.tau.ac.il טל. 03-6408888.

  Tel Aviv University Tel Aviv University