גישה מן המחשב האישי לשטחי הדיסק בשרתים המרכזיים

לכל סטודנט ואיש סגל מוקצה שטח דיסק בשרתים המרכזיים לשמירת קבצים, כולל קבצי הדואר האלקטרוני - home directory.

גישה אל שטח דיסק זה מתוך המחשב האישי ברשת האוניברסיטאית .

גישה אל שטח דיסק זה באמצעות winscp גם כשהמחשב האישי מחוץ לרשת האוניברסיטאית .

שיתוף קבצים גדולים (מיועד לאנשי סגל, כולל סטודנטים לתארים מתקדמים) .

עזרה
לעזרה אפשר לפנות למתאם המחשוב של היחידה
או למוקד התמיכה של האגף למחשוב: https://helpdesk.tau.ac.il טל. 03-6408888.

  Tel Aviv University Tel Aviv University