מגבלות שירות Reverse Proxy


שירות ה- Reverse Proxy, מאפשר לסגל האוניברסיטה ולסטודנטים גישה למשאבים אלקטרוניים כשהמחשב של איש הסגל או הסטודנט נמצא מחוץ לרשת האוניברסיטאית, למשל אם המחשב מחובר לרשת באמצעות ספק אינטרנט חיצוני, או אם רוצים לגלוש בקפה-אינטרנט או מהמשרד.

לפניכם דיווח על מספר מגבלות של השירות ודרכים לעקיפת המגבלות:

 1. מנגנון reverse proxy, משכתב את כתובת האינטרנט של המשאב האלקטרוני כך שאם ברצונך לשתף עמית שלך עליך לתקן את הכתובת המוצגת.

  תיקון כתובת האינטרנט נעשה ע"י הסרה של הביטוי: "rproxy.tau.ac.il" מתוך הכתובת המוצגת.

  דוגמה:
  אם כתובת האינטרנט המוצגת היא:
  http://aob.oxfordjournals.org.rproxy.tau.ac.il/cgi/contentselect/99/4.pdf
  וברצונך לשלוח כתובת זו לעמית/ה שאיננו/ה זכאי/ת לחשבון מחשב באוניברסיטת תל-אביב עליך לשלוח לו/ה את הכתובת הבאה:
  http://aob.oxfordjournals.org/cgi/contentselect/99/4.pdf
  אנשים שאינם שייכים לאוניברסיטת תל-אביב יוכלו לגשת למשאב האלקטרוני אם הם מורשים לקרוא משאב זה.


 2. אם קיבלת כתובת אינטרנט של משאב אלקטרוני וברצונך לגשת אליו באמצעות שירות ה-reverse proxy, עליך לכתוב את הכתובת הבאה:

  http://rproxy.tau.ac.il/login?url=your-link

  דוגמה:
  אם ברצונך לגשת אל הכתובת הבאה:
  http://aob.oxfordjournals.org
  באמצעות השירות של reverse proxy, עליך לכתוב:
  http://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://aob.oxfordjournals.org
  יש להקליד שם משתמש אוניברסיטאי וסיסמה ואחר כך יופיע המשאב המבוקש.