יום א' ב' בחשון30.10.2011היום הראשון ללימודים (1)
יום א', כ"ט בכסלו25.12.2011חופשת חנוכה
יום ו', י' בשבט3.2.2012היום האחרון לסמסטר א'
יום ו', י"ז בשבט 10.2.2012יום פתוח
יום א', י' באדר 4.3.2012היום הראשון לסמסטר ב'
יום ה', י"ד באדר 8.3.2012חופשת פורים
יום ג', י"א בניסן3.4.2012היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח
יום א', כ"ג בניסן 15.4.2012היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
יום ד', ג' באייר25.4.2012יום הזיכרון לחללי צה"ל (2) (3)
יום ה', ד' באייר26.4.2012יום העצמאות (2)
יום ה', ג' בסיון24.5.2012יום הסטודנט (4)
יום א', ו' בסיוון27.5.2012חופשת שבועות
יום ו', ב' בתמוז22.6.2012היום האחרון לסמסטר ב'
 
טכסי זיכרון
יום ד' י"ב בחשון 9.11.2011עצרת לזכרו של יצחק רבין ז"ל
יום ה' כ"ז בניסן19.4.2012 טכס יום השואה (5)
יום ג' ב' באייר24.4.2012טכס יום הזיכרון לחללי צה"ל
.בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה, בין 13:00-12:00
 
יום א', כ"ה בתמוז15.7.2012היום הראשון לעונת לימודי הקיץ (6)
יום א', י' באב29.7.2012צום ט' באב (2)
יום ו', כ' באלול7.9.2012יום לימודים אחרון לעונת לימודי הקיץ
יום א', א' באלול
יום ו', ו' באלול
19-24.8.2012חופשת קיץ מרוכזת - סגירת האוניברסיטה (2)
 
יום א', ה' בחשוון21.10.2012 היום הראשון ללימודים בשנת תשע"ג 2012/13


בפקולטה לרפואה יתכנו שינויים בלוח שנת הלימודים בשל אופיים של הלימודים הקליניים.(1)
בפקולטה למדעי החיים יתקיימו סיורי לימודים, בקורסים המחייבים זאת, גם בתום סמסטר ב'.(1)
ביום זה לא יתקיימו לימודים ובחינות והספריות תהיינה סגורות.
בשבוע חופשת הקיץ ייסגר הקמפוס, כולל הספריות.
(2)
בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (24.4.12 ב' באייר) ובתענית אסתר (7.3.12 י"ג באדר) יופסקו הלימודים בשעה 18:00.(3)
ביום הסטודנט יופסקו הלימודים החל משעה 12:00(4)
בערב יום השואה יסתיימו הלימודים בשעה 19.00(5)
לימודי הקיץ מתקיימים במספר יחידות.(6) 

לוח שנה גרפי

TAU Homepage