יום א' ב' בחשון26.10.2014היום הראשון ללימודים (1)
יום א', כ"ט בכסלו21.12.2014חופשת חנוכה (2)
יום א', ה' בשבט25.1.2015היום האחרון לסמסטר הראשון
יום ב' ו' בשבט
עד א' באדר
מיום א' ג' באדר
בחינות מועד א'
20.2.15 - 26.1
בחינות מועד ב'
מ-22.2.15
תקופת בחינות סמסטר א'
יום ו', כ"ד בשבט13.2.2015יום פתוח
יום א', י"ז באדר8.3.2015היום הראשון לסמסטר השני
יום ה', י"ד באדר5.3.2015פורים (3)
יום א', ו' בניסן29.3.2015יום אחרון לפני פסח וימי השלמה
יום ב', י' בניסן30.3.2015יום חלופי לקורסי יום ד' (סמסטר ב')
יום ג', י"א בניסן31.3.2015יום חלופי לקורסי יום ה' (סמסטר ב')
יום א', כ"ג בניסן 12.4.2015היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
יום ד', ג' באייר22.4.2015יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (3) (5)
יום ה', ד' באייר23.4.2015יום העצמאות (3)
יום א', ו' בסיון24.5.2015חופשת שבועות (3)
יום ה', י' בסיון28.5.2015*יום הסטודנט (6)
יום א', ד' בתמוז21.6.2015היום האחרון לסמסטר ב'
יום חלופי לקורסי יום ג'
מיום ב' ה' בתמוז
עד יום ו' ט"ו באב
31.7.15 -22.6תקופת בחינות סמסטר ב'
יום א', כ"ה בתמוז12.7.2015היום הראשון לעונת לימודי הקיץ
יום א', י' באב26.7.2015צום ט' באב (3)
יום א', ח' באלול עד
יום ו', י"ג באלול
23.8-28.8.2015**חופשת קיץ מרוכזת - סגירת האוניברסיטה (3)
יום ו', כ' באלול4.9.2015היום האחרון לעונת לימודי הקיץ
 
טכסי זיכרון - בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת, בין 12:00-13:00
יום ד' י"ב בחשון 15.11.2014עצרת לזכרו של יצחק רבין ז"ל
יום ה' כ"ז בניסן16.4.2015 טכס יום השואה
יום ג' ב' באייר21.4.2015טכס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (5)
יום א', ה' בחשוון18.10.2015 היום הראשון ללימודים בשנת תשע"ו 2015/16


בפקולטה לרפואה עשוי מועד תחילת הלימודים להיות שונה. בתכניות לתארים מתקדמים בפקולטה לניהול ייתכנו שינויים, יש להתעדכן באתר הפקולטה. (1)
חופשת חנוכה ובחינות פסיכומטריות(2)
בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה(3)
(4) בערב יום הזיכרון לשואה והגבורה (15.4.15 כ"ו בניסן) יסתיימו הלימודים בשעה 19.00(4)
(5) בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (21.4.15 ב' באייר) יסתיימו הלימודים בשעה 18.00.(5)
ביום הסטודנט הלימודים מסתיימים בשעה 12.00.(6)
טעון אישור הרקטור*
במהלך החופשה המרוכזת לא מתקיימים לימודי עונת הקיץ. טעון אישור משאבי אנוש** 

לוח שנה גרפי

TAU Homepage