Events > Previous Events > Colloquia > Young Scholars' Workshop on German History in Israel

 

מכון מינרבה להיסטוריה גרמנית ע"ש ריכרד קבנר, האוניברסיטה העברית ירושלים
מכון
מינרבה להיסטוריה גרמנית, אוניברסיטת תל-אביב
מכון לאו בק, ירושלים
מכון בוצריוס, אוניברסיטת חיפה;

 

סדנת חוקרים צעירים להיסטוריה גרמנית בישראל
מעלה החמישה, 1 למרץ ‏2006

 תוכנית:

 

פתיחה ודברי ברכה: שלמה מאיר, ראש מכון לאו-בק בירושלים

מושב ראשון: ד"ר יפעת וייס, ראש מכון בוצריוס
 באוניברסיטת  חיפה

9:30-10:15

איה אלידע, תל אביב

            ספרות גרמנית אודות יידיש בעת החדשה

            המוקדמת

מגיב: ד"ר יעקב דויטש, ירושלים  

10:15-11:00

אמיר מרמור, ירושלים

            המידה הטובה באמנות המדע

            הולדת האתוס הצרכני ממפגש השיח המדעי      

            והאמנותי בגרמניה (1770-1820)

מגיב: פרופ' יוסף מאלי, תל-אביב

מושב שני:     פרופ' ז'וזה ברונר, ראש מרכז מינרבה להיסטוריה גרמנית באוניברסיטת תל-אביב

11:15-12:00

שרון גורדון, ירושלים

           המרה ותמורה

          דת, חברה ויהודים במרחב התרבות הגרמנית

          במאה ה-19 וראשית המאה ה-20

מגיב: פרופ' משה צימרמן, ירושלים

12:00-12:45

רוני הירש, תל אביב

        פריז כ"אלטר-עיר" של סופרים גרמנים בראשית

        המאה  ה- 20

מגיב: פרופ' אלון קונפינו, וירג'יניה / ירושלים

מושב שלישי:  פרופ' משה צימרמן, ראש מרכז מינרבה להיסטוריה    גרמנית ע"ש ריכרד קבנר באוניברסיטה העברית ירושלים

14:30-15:15

ענת נתן, תל אביב

         מושגי מנהיגות בקרב אריסטוקרטיה פרוסית

         ברפובליקת ויימאר וברייך השלישי

מגיב: ד"ר דורון אברהם, תל-אביב

15:15-16:00

גלעד נתן, ירושלים

         עמדתה של הנהגת הכנסייה הקתולית

         ותרומתה למאמץ המלחמתי של הרייך השלישי

מגיב: ד"ר גלעד מרגלית, חיפה

מושב רביעי:   ד"ר רחל פרוידנטל, מכון לאו-בק ירושלים

16:30-17:15

שרון ליבנה, חיפה

      מגולגלים בנייר עיתון: קורבנות ומחוללים בעיתוני

      ילדים גרמנים לאחר מלחמת העולם השנייה (1945-

      1952)

מגיב: ד"ר גלילי שחר, ירושלים

17:15-18:00

קרין נויברגר, ירושלים

      בין פאוסט למעפיסטא - על ניסיונו של אצ"ג

      להציב סובייקט יהודי מודרני

מגיבה: ד"ר תמר וולף-מונזון, בר אילן

19:00-20:15

דיון: היסטוריה גרמנית בישראל היום.